Blog entry by Nha Thuoc Lan Phuong

Anyone in the world

Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây

Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây
11
Th8

Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây

sttTilltelink
1Thuốc white petrolatum là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-white-petrolatum-la-gi/
2Tagamet HB 200® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tagamet-hb-200-la-thuoc-gi/
3Salmeterol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/salmeterol-la-gi/
4BIPERIDEN Ðiều trị bệnh Parkinson nguyên phát, hội chứng Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biperiden-dieu-tri-benh-parkinson-nguyen-phat-hoi-chung-parkinson/
5Thuốc ranitidine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-ranitidine-la-gi/
6Thuốc Efferalgan® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-efferalgan-la-gi/
7Salbutamol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/salbutamol-la-gi/
8BUPIVACAIN HYDROCLORID Gây tê từng lớp để mổ, và cả làm giảm đau sau mổ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bupivacain-hydroclorid-gay-te-tung-lop-de-mo-va-ca-lam-giam-dau-sau-mo/
9Thuốc Lamisil® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-lamisil-la-gi/
10AXID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AXID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/axid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-axid/
11Caffox® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/caffox-la-thuoc-gi/
12Thuốc Hemohes® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-hemohes-la-gi/
13UPSA C Calcium® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/upsa-c-calcium-la-thuoc-gi/
14Tanatril® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tanatril-la-thuoc-gi/
15BRISTOPEN injectable – oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BRISTOPEN injectable – oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bristopen-injectable-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bristopen-injectable-oral/
16Thuốc nalmefene là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-nalmefene-la-gi/
17Thuốc xantinol nicotinate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-xantinol-nicotinate-la-gi/
18Thuốc efalizumab là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-efalizumab-la-gi/
19Thuốc macrogol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-macrogol-la-gi/
20Ofloxacin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ofloxacin-la-gi/
21BROMOCRIPTIN – Richter thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BROMOCRIPTIN – Richter – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bromocriptin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bromocriptin-richter/
22Halcinonide là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/halcinonide-la-thuoc-gi/
23Tai & miệng / họng Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tai-mieng-hong/
24AUGMENTIN oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AUGMENTIN oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/augmentin-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-augmentin-oral/
25Paclitaxel là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/paclitaxel-la-gi/
26AUGMENTIN inj thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AUGMENTIN inj – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/augmentin-inj-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-augmentin-inj/
27Thuốc fenoldopam là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-fenoldopam-la-gi-2/
28Calcipotriol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcipotriol-la-gi/
29ATUSSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ATUSSIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atussin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-atussin/
30Danazol là gì ? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/danazol-la-gi/
31Thuốc salicylamide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-salicylamide-la-gi/
32Thuốc ramipril là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-ramipril-la-gi/
33Bacampicillin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bacampicillin-la-gi/
34Pamidronate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pamidronate-la-gi/
35Tacozin® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tacozin-la-thuoc-gi/
36Ganirelix là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ganirelix-la-gi/
37Gabapentin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gabapentin-la-gi/
38Urofollitropin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/urofollitropin-la-gi/
39Idarac® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/idarac-la-thuoc-gi/
40RABIPUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RABIPUR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rabipur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rabipur/
41Thuốc halothan là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-halothan-la-gi/
42Thuốc L-glutamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-l-glutamine-la-gi/
43Ubidecarenone là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ubidecarenone-la-gi/
44Thuốc Xorim® 750 mg là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-xorim-750-mg-la-gi/
45Zeffix® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zeffix-la-thuoc-gi/
46AXEPIM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AXEPIM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/axepim-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-axepim/
47Zaleplon là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zaleplon-la-gi/
48Kali Phosphate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kali-phosphate-la-gi/
49Thuốc ibopamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-ibopamine-la-gi/
50Hệ thần kinh trung ương Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/he-than-kinh-trung-uong/
51Thuốc Keflor® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-keflor-la-gi/
52Thuốc kháng khuẩn Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-khang-khuan/
53Quinidine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/quinidine-la-gi/
54Bactrim® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bactrim-la-thuoc-gi/
55Nafcillin là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nafcillin-la-thuoc-gi/
56Pantoprazole là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pantoprazole-la-gi/
57Abelcet® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abelcet-la-thuoc-gi-2/
58Thuốc Zadaxin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-zadaxin-la-gi/
59Hệ hô hấp Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/he-ho-hap/
60Rabeprazole là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rabeprazole-la-gi/
61Gelatin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gelatin-la-gi/
62Bacitracin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bacitracin-la-gi/
63Famciclovir là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/famciclovir-la-gi/
64Idoxuridine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/idoxuridine-la-gi/
65Madiplot® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/madiplot-la-thuoc-gi/
66AVELOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AVELOX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/avelox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-avelox/
67Thuốc whey protein là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-whey-protein-la-gi/
68Quinapril + Hydrochlorothiazide Là Gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/quinapril-hydrochlorothiazide-la-gi/
69Thuốc febuxostat là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-febuxostat-la-gi/
70Thuốc Obimin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-obimin-la-gi/
71Dapsone là gì ? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dapsone-la-gi/
72Olmesartan là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/olmesartan-la-gi/
73Thuốc mafenide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-mafenide-la-gi/
74Nandrolone là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nandrolone-la-gi/
75Kaleorid Lp® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kaleorid-lp-la-thuoc-gi/
76Thuốc latamoxef là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-latamoxef-la-gi/
77BUPRENORPHIN Giảm đau vừa và nặng sau mổ trong nhiều loại phẫu thuật. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/buprenorphin-giam-dau-vua-va-nang-sau-mo-trong-nhieu-loai-phau-thuat/
78Thuốc quetiapine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-quetiapine-la-gi/
79Thuốc fenoldopam là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-fenoldopam-la-gi/
80Xanh Methylen là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/xanh-methylen-la-gi/
81CAPREOMYCIN Phối hợp với những thuốc chống lao khác để điều trị lao phổi – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/capreomycin-phoi-hop-voi-nhung-thuoc-chong-lao-khac-de-dieu-tri-lao-phoi/
82Hệ tiêu hóa & gan mật Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/he-tieu-hoa-gan-mat/
83ACCUPRIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACCUPRIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/accupril-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-accupril/
84CYTARABIN Chất độc tế bào, chất chống chuyển hóa, chống ung thư. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cytarabin-chat-doc-te-bao-chat-chong-chuyen-hoa-chong-ung-thu/
85Bamifylline là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bamifylline-la-gi/
86RANTUDIL forte – RANTUDIL retard thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RANTUDIL forte – RANTUDIL retard – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rantudil-forte-rantudil-retard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rantudil-forte-rantudil-retard/
87Cabozantinib là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cabozantinib-la-gi/
88Chưa được phân loại Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/khong-phan-loai/
89CYCLOPHOSPHAMID Tác nhân alkyl hóa chống ung thư; thuốc giảm miễn dịch. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cyclophosphamid-tac-nhan-alkyl-hoa-chong-ung-thu-thuoc-giam-mien-dich/
90Thuốc Abomacetin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-abomacetin-la-gi/
91Ebastine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ebastine-la-gi/
92CLORPROMAZIN HYDROCLORID Chống loạn thần, chống nôn, chống loạn vận động. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clorpromazin-hydroclorid-chong-loan-than-chong-non-chong-loan-van-dong/
93BRADOSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BRADOSOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bradosol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bradosol/
94PRIMPÉRAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/primperan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
95Caffox® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/caffox-la-thuoc-gi-2/
96CYCLOSERIN Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cycloserin-khang-sinh/
97Thuốc Cabergoline điều trị bệnh vô sinh giá bao nhiêuhttps://tracuuthuoctay.com/cabergoline-la-gi/
98ATARAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ATARAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atarax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-atarax/
99Warfarin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/warfarin-la-gi/
100Thuốc Dabigatran điều trị phòng chống đông máu giá bao nhiêu? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-dabigatran-dieu-tri-phong-chong-dong-mau-gia-bao-nhieu/
101ROCGEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCGEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rocgel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocgel/
102OPTALIDON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPTALIDON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/optalidon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-optalidon/
103GEMZAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GEMZAR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gemzar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gemzar/
104ISOFLURAN Thuốc gây mê (dễ bay hơi)https://tracuuthuoctay.com/isofluran-thuoc-gay-me-de-bay-hoi/
105NACLOF thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NACLOF – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/naclof-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-naclof/
106NOVALGINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVALGINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/novalgine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novalgine/
107Balsalazide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/balsalazide-la-gi/
108PROTAMINE SANOFI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/protamine-sanofi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
109LOPRIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOPRIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lopril-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lopril/
110LOMEXIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOMEXIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lomexin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lomexin/
111AZITHROMYCIN Thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/azithromycin-thuoc-khang-khuan/
112MYDOCALM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MYDOCALM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mydocalm-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mydocalm/
113UROMITEXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UROMITEXAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/uromitexan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-uromitexan/
114VACCIN THƯƠNG HÀN – TYPHOSUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-thuong-han-typhosum/
115ZYPREXA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYPREXA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zyprexa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zyprexa/
116INTÉTRIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTÉTRIX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/intetrix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intetrix/
117WARFARIN Chống đông máu kháng vitamin K – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/warfarin-chong-dong-mau-khang-vitamin-k/
118HYPERIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPERIUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hyperium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyperium/
119ESORID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ESORID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/esorid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-esorid/
120HYTROL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYTROL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hyposulfene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyposulfene/
121SUBSYDE-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SUBSYDE-CR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/subsyde-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-subsyde-cr/
122HOLOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HOLOXAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/holoxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-holoxan/
123MUXOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUXOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/muxol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-muxol/
124QUAMATEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/quamatel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
125SANOFORMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANOFORMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sanoformine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sanoformine/
126FORTEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTEC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fortec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortec/
127EXOMUC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EXOMUC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/exomuc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-exomuc/
128GINKOR FORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GINKOR FORT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ginkor-fort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ginkor-fort/
129ROSAMPLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROSAMPLINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rosampline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rosampline/
130ROVACOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROVACOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rovacor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rovacor/
131PREVACID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/prevacid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
132DUPHALAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUPHALAC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/duphalac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duphalac/
133TRIACANA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIACANA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/triacana-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-triacana/
134CORTIBION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORTIBION – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cortibion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cortibion/
135AMIKLIN – AMIKLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMIKLIN – AMIKLIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amiklin-amiklin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amiklin-amiklin/
136STRESAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STRESAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stresam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stresam/
137RECOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RECOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/recol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-recol/
138DOLFENAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOLFENAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dolfenal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dolfenal/
139LIPOVENOES 10% PLR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOVENOES 10% PLR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lipovenoes-10-plr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipovenoes-10-plr/
140OPEDROXIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEDROXIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/opedroxil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-opedroxil/
141HYDROCORTISON – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYDROCORTISON – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydrocortison-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hydrocortison-richter/
142PYLOBACT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pylobact-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
143DURALYN-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DURALYN-CR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/duralyn-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duralyn-cr/
144ASPIRINE PH8 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASPIRINE PH8 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aspirine-ph8-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aspirine-ph8/
145AMOCLAVIC – AMOCLAVIC FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMOCLAVIC – AMOCLAVIC FORTE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amoclavic-amoclavic-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amoclavic-amoclavic-forte/
146TRITANRIX-HB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRITANRIX-HB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tritanrix-hb-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tritanrix-hb/
147PROPOFOL ABBOTT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propofol-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
148PROGESTOGEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/progestogel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
149GENOPTIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GENOPTIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/genoptic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-genoptic/
150FUCICORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUCICORT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fucicort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fucicort/
151Calcitonin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcitonin-la-gi/
152ETOMIDATE-LIPURO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ETOMIDATE-LIPURO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/etomidate-lipuro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-etomidate-lipuro/
153PULVO 47 NÉOMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pulvo-47-neomycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
154KEFLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFLOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/keflor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-keflor/
155KREMIL-S thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KREMIL-S – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kremil-s-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kremil-s/
156PROCTOLOG thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/proctolog-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
157TRI-REGOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRI-REGOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tri-regol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tri-regol/
158DRIPTANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DRIPTANE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/driptane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-driptane/
159LOPID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOPID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lopid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lopid/
160ASCORTONYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASCORTONYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ascortonyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ascortonyl/
161OZOTHINE WITH DIPROPHYLLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OZOTHINE WITH DIPROPHYLLIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ozothine-with-diprophyllin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ozothine-with-diprophyllin/
162GELDÈNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GELDÈNE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/geldene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-geldene/
163UTROGESTAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UTROGESTAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/utrogestan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-utrogestan/
164TRIMOVAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIMOVAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trimovax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trimovax/
165ZITHROMAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZITHROMAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zithromax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zithromax/
166IDARAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc IDARAC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/idarac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-idarac/
167GASTROPULGITE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GASTROPULGITE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gastropulgite-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gastropulgite/
168ZINACEF thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZINACEF – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zinacef-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zinacef/
169TYPHIM Vi thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TYPHIM Vi – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/typhim-vi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-typhim-vi/
170Calamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calamine-la-gi/
171KLION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KLION – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/klion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-klion/
172TRILEPTAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRILEPTAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trileptal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trileptal/
173TETRACYCLIN Thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tetracyclin-thuoc-khang-sinh/
174MUCOMYST oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOMYST oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mucomyst-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucomyst-oral/
175IMIPENEM VÀ THUỐC ỨC CHẾ ENZYM, Thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/imipenem-va-thuoc-uc-che-enzym-khang-sinh/
176MYONAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MYONAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/myonal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-myonal/
177NASONEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NASONEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nasonex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nasonex/
178OXYTOCIN SYNTH. – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxytocin-synth-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
179INTRAZOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTRAZOLINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/intrazoline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intrazoline/
180ZINNAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZINNAT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zinnat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zinnat/
181TRIVASTAL RETARD 50 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIVASTAL RETARD 50 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trivastal-retard-50-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trivastal-retard-50-mg/
182ACT-HIB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACT-HIB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/act-hib-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-act-hib/
183HONVAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HONVAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/honvan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-honvan/
184ORNICÉTIL 5 g thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ORNICÉTIL 5 g – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ornicetil-5-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ornicetil-5-g/
185CYANOCOBALAMIN và HYDROXOCOBALAMIN Thuốc tạo máu. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cyanocobalamin-va-hydroxocobalamin-thuoc-tao-mau/
186ZOVIRAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZOVIRAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zovirax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zovirax/
187DUPHASTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUPHASTON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/duphaston-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duphaston/
188LORATIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LORATIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loratin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-loratin/
189RISPERDAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RISPERDAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/risperdal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-risperdal/
190SECTRAL 200 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SECTRAL 200 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sectral-200-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sectral-200/
191AMPICILIN Kháng sinh nhóm beta – lactam, phân nhóm penicilin A – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ampicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam-phan-nhom-penicilin-a/
192INTRON A thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTRON A – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/intron-a-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intron-a/
193ISOMIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ISOMIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/isomil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-isomil/
194ROHTO ANTIBACTERIAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROHTO ANTIBACTERIAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rohto-antibacterial-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rohto-antibacterial/
195ISOKET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ISOKET – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/isoket-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-isoket/
196ZENTEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZENTEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zentel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zentel/
197SULFARLEM CHOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SULFARLEM CHOLINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sulfarlem-choline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sulfarlem-choline/
198COLTRAMYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COLTRAMYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/coltramyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coltramyl/
199BIPERIDEN Thuốc điều trị bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biperiden-thuoc-dieu-tri-benh-parkinson/
200SULFARLEM 12,5 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SULFARLEM 12,5 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sulfarlem-125-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sulfarlem-125-mg/
201ULTRAVIST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULTRAVIST – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ultravist-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ultravist/
202POLARAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polaramine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
203NOOTROPYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOOTROPYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nootropyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nootropyl/
204Profenid Gelule thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/profenid-gelule-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
205NATALVIT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NATALVIT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natalvit-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-natalvit/
206MUCOTHIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOTHIOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mucothiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucothiol/
207NORASH thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NORASH – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/norash-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-norash/
208COVERSYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COVERSYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/coversyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coversyl/
209TURINAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TURINAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/turinal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-turinal/
210ERYLIK thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERYLIK – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/erylik-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-erylik/
211MUCOLATOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOLATOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mucolator-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucolator/
212PROVIRONUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/provironum-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
213FRAXIPARINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FRAXIPARINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fraxiparine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fraxiparine/
214HUMULIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HUMULIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/humulin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-humulin/
215KENACORT RETARD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KENACORT RETARD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kenacort-retard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kenacort-retard/
216RULID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RULID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rulid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rulid/
217XATRAL SR 5 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc XATRAL SR 5 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/xatral-sr-5-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-xatral-sr-5-mg/
218XANH METHYLEN Thuốc giải độc, sát khuẩn nhẹ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/xanh-methylen-thuoc-giai-doc-sat-khuan-nhe/
219CORDARONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORDARONE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cordarone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cordarone/
220OROPIVALONE BACITRACINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oropivalone-bacitracine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
221TRYMO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRYMO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trymo-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trymo/
222PROGYLUTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/progyluton-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
223UNASYN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UNASYN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/unasyn-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-unasyn/
224STREPTASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STREPTASE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/streptase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-streptase/
225LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% – 20% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% – 20% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lipofundin-mctlct-10-20-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipofundin-mctlct-10-20/
226HYPOSTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPOSTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hypostamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hypostamine/
227DYSKINÉBYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DYSKINÉBYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dyskinebyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dyskinebyl/
228AMIKACIN INJECTION MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMIKACIN INJECTION MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amikacin-injection-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amikacin-injection-meiji/
229NUTROPLEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NUTROPLEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nutroplex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nutroplex/
230ZYTEE RB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYTEE RB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zytee-rb-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zytee-rb/
231AMINOSTERIL 5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOSTERIL 5% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aminosteril-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminosteril-5/
232ERYTHROGEL 4% (ERYACNE 4% Gel) D47 gì? Công dụng và giá thuốc ERYTHROGEL 4% (ERYACNE 4% Gel) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/erythrogel-4-eryacne-4-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-erythrogel-4-eryacne-4-gel/
233KETASMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KETASMA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ketasma-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ketasma/
234ROCÉPHINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCÉPHINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rocephine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocephine/
235PROTOLOC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/protoloc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
236FUROSEMID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUROSEMID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/furosemid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-furosemid/
237ASPÉGIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASPÉGIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aspegic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aspegic/
238MUCUSAN suspension thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCUSAN suspension – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mucusan-suspension-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucusan-suspension/
239ROHTO KODOMO SOFT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROHTO KODOMO SOFT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rohto-kodomo-soft-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rohto-kodomo-soft/
240ULTRA-LEVURE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULTRA-LEVURE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ultra-levure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ultra-levure/
241OPEROXOLID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEROXOLID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/operoxolid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-operoxolid/
242KONAKION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KONAKION – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/konakion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-konakion/
243NOVOBÉDOUZE DIX MILLE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVOBÉDOUZE DIX MILLE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/novobedouze-dix-mille-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novobedouze-dix-mille/
244ROVAMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROVAMYCINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rovamycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rovamycine/
245AREDIA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AREDIA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aredia-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aredia/
246PANTOLOC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANTOLOC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pantoloc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pantoloc/
247COMBANTRIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COMBANTRIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/combantrin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-combantrin/
248OTIPAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/otipax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
249DUSPATALIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUSPATALIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/duspatalin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duspatalin/
250DURASAL-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DURASAL-CR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/durasal-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-durasal-cr/
251BONEFOS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BONEFOS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bonefos-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bonefos/
252OTRIVIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OTRIVIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/otrivin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-otrivin/
253ZYRTEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYRTEC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zyrtec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zyrtec/
254METRONIDAZOL Thuốc kháng khuẩn, thuốc chống động vật nguyên sinh, thuốc kháng virus. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/metronidazol-thuoc-khang-khuan-thuoc-chong-dong-vat-nguyen-sinh-thuoc-khang-virus/
255HYDRITE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYDRITE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydrite-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hydrite/
256INTERFERON ALFA – Chất điều biến đáp ứng sinh học, thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/interferon-alfa-chat-dieu-bien-dap-ung-sinh-hoc-thuoc-chong-ung-thu-2/
257DOLARGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOLARGAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dolargan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dolargan/
258EURAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EURAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/eurax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eurax/
259HYPNOVEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPNOVEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hypnovel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hypnovel/
260NUTRISOL-S (5%) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NUTRISOL-S (5%) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nutrisol-s-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nutrisol-s-5/
261Thuốc Abbokinase® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-abbokinase-la-gi/
262ISONIAZID – Thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/isoniazid-thuoc-chong-lao/
263BACITRACIN Thuốc kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bacitracin-thuoc-khang-sinh/
264GELOFUSINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GELOFUSINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gelofusine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gelofusine/
265NATRILIX SR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NATRILIX SR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natrilix-sr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-natrilix-sr/
266BLEPHAMIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BLEPHAMIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/blephamide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-blephamide/
267AMINOSTERIL N-HEPA 5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOSTERIL N-HEPA 5% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aminosteril-n-hepa-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminosteril-n-hepa-5/
268UPSA C 1000 mg – UPSA C CALCIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UPSA C 1000 mg – UPSA C CALCIUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/upsa-c-1000-mg-upsa-c-calcium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-upsa-c-1000-mg-upsa-c-calcium/
269LORADIL 10 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LORADIL 10 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loradil-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-loradil-10/
270BIOTONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOTONE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biotone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biotone/
271NO-SPA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NO-SPA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/no-spa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-no-spa/
272NORMOGASTRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NORMOGASTRYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/normogastryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-normogastryl/
273ERY sachet 125 mg – 250 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERY sachet 125 mg – 250 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ery-sachet-125-mg-250-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ery-sachet-125-mg-250-mg/
274FORTUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fortum-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortum/
275ORACÉFAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ORACÉFAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oracefal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oracefal/
276IGOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc IGOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/igol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-igol/
277SUCCINIMIDE PHARBIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SUCCINIMIDE PHARBIOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/succinimide-pharbiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-succinimide-pharbiol/
278STUGERON – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STUGERON – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stugeron-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stugeron-richter/
279GENURIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GENURIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/genurin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-genurin/
280CYSTINE B6 BAILLEUL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CYSTINE B6 BAILLEUL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cystine-b6-bailleul-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cystine-b6-bailleul/
281GROVIT – GROVIT PLUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GROVIT – GROVIT PLUS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/grovit-grovit-plus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-grovit-grovit-plus/
282ZEROCID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZEROCID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zerocid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zerocid/
283HYPOSULFENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPOSULFENE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hyposulfene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyposulfene-2/
284UVIMAG B6 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UVIMAG B6 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/uvimag-b6-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-uvimag-b6/
285TINIDAZOL thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tinidazol-thuoc-khang-sinh/
286ZYMOPLEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYMOPLEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zymoplex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zymoplex/
287FRUCTINES thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FRUCTINES – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fructines-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fructines/
288KEFZOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFZOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kefzol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kefzol/
289ROCALTROL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCALTROL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rocaltrol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocaltrol/
290CORAMINE GLUCOSE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORAMINE GLUCOSE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/coramine-glucose-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coramine-glucose/
291TRIHERPINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIHERPINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/triherpine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-triherpine/
292RODOGYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RODOGYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rodogyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rodogyl/
293COVATINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COVATINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/covatine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-covatine/
294LOCABIOTAL 1% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOCABIOTAL 1% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/locabiotal-1-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-locabiotal-1/
295PRIMOLUT-NOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/primolut-nor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
296CLONAZEPAM Bệnh động kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clonazepam-benh-dong-kinh/
297STUGERON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STUGERON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stugeron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stugeron/
298KLACID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KLACID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/klacid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-klacid/
299EUMOVATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EUMOVATE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/eumovate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eumovate/
300SURGAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SURGAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/surgam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-surgam/
301GLUCOBAY 50 – 100 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GLUCOBAY 50 – 100 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glucobay-50-100-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-glucobay-50-100/
302FUGEREL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUGEREL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fugerel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fugerel/
303GAMAXCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GAMAXCIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gamaxcin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gamaxcin/
304FUGACAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUGACAR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fugacar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fugacar/
305FORTRANS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTRANS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fortec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortec-2/
306QUININE thuốc Chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/quinine-thuoc-chong-sot-ret/
307NYOLOL 0,25% – 0,50% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NYOLOL 0,25% – 0,50% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nyolol-025-050-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nyolol-025-050/
308EXTRA DEEP HEAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EXTRA DEEP HEAT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/extra-deep-heat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-extra-deep-heat/
309NOVALGINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVALGINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/novalgine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novalgine-2/
310ERCÉFURYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERCÉFURYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ercefuryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ercefuryl/
311APO-DOXY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-DOXY – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/apo-doxy-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-doxy/
312Baclofen là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/baclofen-la-gi/
313KEFADIM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFADIM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kefzadim-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kefadim/
314ACTIFED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACTIFED – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/actifed-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-actifed/
315FUCIDIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUCIDIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fucidin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fucidin/
316KIM TIỀN THẢO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KIM TIỀN THẢO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kim-tien-thao-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kim-tien-thao/
317DUROGESIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUROGESIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/durogesic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-durogesic/
318AMEFLU MS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEFLU MS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ameflu-ms-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameflu-ms/
319ENANTONE LP 3,75 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENANTONE LP 3,75 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/enantone-lp-375-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enantone-lp-375-mg/
320TIDOCOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TIDOCOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tidocol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tidocol/
321DÉPAKINE CHRONO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉPAKINE CHRONO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/depakine-chrono-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depakine-chrono/
322TAMOXIFEN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tamoxifen-thuoc-chong-ung-thu/
323BETAGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETAGAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/betagan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betagan/
324DALTEPARIN Thua��c cha��ng A�A?ng heparin tra�?ng l?�a�?ng phA?n ta�� tha??p – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dalteparin-thuoc-chong-dong-heparin-trong-luong-phan-tu-thap/
325NIZORAL cream thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL cream – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nizoral-cream-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-cream/
326CEFAZOLIN MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEFAZOLIN MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefazolin-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cefazolin-meiji/
327NEBCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEBCIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nebcin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nebcin/
328PLENYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/plenyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
329DIANE-35 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIANE-35 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diane-35-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diane-35-2/
330GLOBULIN MIỄN DỊCH KHÁNG DẠI VÀ HUYẾT THANH Thuốc tạo miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-khang-dai-va-huyet-thanh-thuoc-tao-mien-dich/
331MISOPROSTOL Thuốc chất tương tự prostaglandin E1 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/misoprostol-thuoc-chat-tuong-tu-prostaglandin-e1/
332LACTÉOL FORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTÉOL FORT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lacteol-fort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lacteol-fort-2/
333THIAMIN (VITAMIN B1) vitamin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thiamin-vitamin-b1/
334CALCITONIN Thuốc chống loãng xương, chống tăng calcihttps://tracuuthuoctay.com/calcitonin-thuoc-uc-che-tieu-xuong-chong-loang-xuong-chong-tang-calci-huyet/
335CATALIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CATALIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/catalin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-catalin/
336PANCRÉLASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANCRÉLASE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pancrelase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pancrelase/
337SPIRAMYCIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spiramycin-thuoc-khang-sinh/
338ADENOSIN Thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/adenosin-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
339BENZATHIN PENICILIN G Kháng sinh họ beta – lactam (nhóm penicilin) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benzathin-penicilin-g-khang-sinh-ho-beta-lactam-nhom-penicilin/
340KANAMYCIN MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KANAMYCIN MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kanamycin-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kanamycin-meiji/
341COBANZYME thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COBANZYME – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cobanzyme-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cobanzyme/
342NHÔM HYDROXID Kháng acid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhom-hydroxid-khang-acid/
343PHENTOLAMIN thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phentolamin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
344MEDROXYPROGESTERON ACETA thuốc Hormon progestogenMEDROXYPROGESTERON ACETAT thuốc Hormon progestogen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/medroxyprogesteron-acetat-thuoc-hormon-progestogen/
345ARDUAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARDUAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/arduan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arduan/
346DAMOCE: Điều trị các nhiễm khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/damoce-dieu-tri-cac-nhiem-khuan/
347MICROGYNON 30 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICROGYNON 30 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/microgynon-30-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-microgynon-30/
348LEVODOPA  Thuốc chống bệnh Parkinson, thuốc gây tiết dopamin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levodopa-thuoc-chong-benh-parkinson-thuoc-gay-tiet-dopamin/
349PANCRELIPASE Thuốc lợi tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pancrelipase-thuoc-loi-tieu-hoa/
350ESTRIOL Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estriol-estrogen/
351FLUOXETIN THUỐC Chống trầm cảm. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fluoxetin-thuoc-chong-tram-cam/
352FLUMAZENIL thuốc Chất đối kháng benzodiazepin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flumazenil-thuoc-chat-doi-khang-benzodiazepin/
353APO-AMILZIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-AMILZIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/apo-amilzide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-amilzide/
354PREDIAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/predian-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
355HIRMEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HIRMEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hirmen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hirmen/
356NATRI PICOSULFAT Thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natri-picosulfat-thuoc-nhuan-trang/
357ATORVASTATIN Thuốc dùng để giảm cholesterol – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atorvastatin-thuoc-dung-de-giam-cholesterol/
358CLONAZEPAM Thuốc chống co giật. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clonazepam-thuoc-chong-co-giat/
359FONZYLANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FONZYLANE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fonzylane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fonzylane/
360FLIXOTIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLIXOTIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flixotide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flixotide/
361NIFEDIPIN Thuốc chẹn kênh calci (điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nifedipin-thuoc-chen-kenh-calci-dieu-tri-dau-that-nguc-va-tang-huyet-ap/
362ADALAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADALAT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/adalat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adalat/
363HIVID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HIVID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hivid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hivid/
364RHINATHIOL Promethazine thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RHINATHIOL Promethazine – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rhinathiol-promethazine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rhinathiol-promethazine/
365TÉTRACOQ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TÉTRACOQ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tetracoq-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tetracoq/
366MEXILETIN HYDROCLORID Thuốc chống loạn nhịp tim (nhóm IB)https://tracuuthuoctay.com/mexiletin-hydroclorid-thuoc-chong-loan-nhip-tim-nhom-ib/
367Children’s TYLENOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc Children’s TYLENOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/childrens-tylenol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-childrens-tylenol/
368POLY-PRED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/poly-pred-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
369GONADORELIN gia??i phA?ng gonadotropin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gonadorelin-giai-phong-gonadotropin/
370SELSUN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELSUN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/selsun-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selsun/
371MIDAZOLAM Thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/midazolam-thuoc-an-than/
372EFFERALGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/efferalgan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan/
373AMINOPLASMAL 5% – 10% E thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOPLASMAL 5% – 10% E – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aminoplasmal-5-10-e-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminoplasmal-5-10-e/
374RHINATHIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RHINATHIOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rhinathiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rhinathiol/
375ALPHA THERAPEUTIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALPHA THERAPEUTIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alpha-therapeutic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alpha-therapeutic/
376PHARMATEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PHARMATEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pharmatex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pharmatex/
377LÉGALON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉGALON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/legalon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-legalon-2/
378HEMOHES 6% – 10% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEMOHES 6% – 10% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hemohes-6-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hemohes-6-10/
379ENERVON-C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENERVON-C – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/enervon-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enervon-c/
380ETHIONAMID Thua��c tra�� Mycobacteria. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ethionamid-thuoc-tri-mycobacteria/
381GLICLAZID Thuốc chống đái tháo đường, dẫn chất sulfonylurê. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gliclazid-thuoc-chong-dai-thao-duong-dan-chat-sulfonylure/
382CLEAN SKIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLEAN SKIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clean-skin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clean-skin/
383METHYLDOPA Thuốc chống tăng huyết áp thuộc loại liệt giao cảmhttps://tracuuthuoctay.com/methyldopa-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-loai-liet-giao-cam/
384Acamprosate – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acamprosate/
385APO-PIROXICAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-PIROXICAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/apo-piroxicam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-piroxicam/
386DIPROGENTA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROGENTA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diprogenta-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprogenta/
387MEPIVACAIN Thuốc gây tê. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mepivacain-thuoc-gay-te/
388RIBOFLAVIN thuốc VITAMIN B2 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/riboflavin-thuoc-vitamin-b2/
389ZEFFIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZEFFIX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zeffix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zeffix/
390TRANSAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRANSAMIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/transamin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-transamin/
391HEXAPNEUMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEXAPNEUMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hexapneumine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hexapneumine/
392CATAFLAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CATAFLAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cataflam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cataflam/
393OFLOCET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OFLOCET – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oflocet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oflocet/
394MAGNÉ-B6 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAGNÉ-B6 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/magne-b6-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-magne-b6/
395DIFFERIN Gel thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIFFERIN Gel – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/differin-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-differin-gel/
396ALPHAGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALPHAGAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alphagan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alphagan/
397VACCIN BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN tạo miễn dịch (chủ động) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-bach-hau-ho-ga-uon-van-tao-mien-dich-chu-dong/
398BISMUTH SUBCITRAT Thuốc điều trị loét dạ dày và tá tràng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bismuth-subcitrat-thuoc-dieu-tri-loet-da-day-va-ta-trang/
399GLYCERYL TRINITRAT Thuốc giãn mạch. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glyceryl-trinitrat-thuoc-gian-mach/
400TRIAMCINOLON Glucocorticoid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/triamcinolon-glucocorticoid/
401HISTODIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HISTODIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/histodil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-histodil/
402NATRI CLORID Cung cấp chất điện giải – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natri-clorid-cung-cap-chat-dien-giai/
403LORATADIN Thuốc kháng histamin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loratadin-thuoc-khang-histamin/
404CAPTOPRIL Thuốc chống tăng huyết áp, ức chế enzym chuyển. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/captopril-thuoc-chong-tang-huyet-ap-uc-che-enzym-chuyen/
405VINBLASTIN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vinblastin-thuoc-chong-ung-thu/
406ROXITHROMYCIN thuốc Kháng sinh macrolid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/roxithromycin-thuoc-khang-sinh-macrolid/
407MEGESTROL ACETAT Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/megestrol-acetat-thuoc-chong-ung-thu/
408GLUCOSE Dịch truyền/chất dinh dưỡng. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glucose-dich-truyenchat-dinh-duong/
409CLINDAMYCIN IBI 600 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLINDAMYCIN IBI 600 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clindamycin-ibi-600-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clindamycin-ibi-600-mg/
410NICOTINAMID (Vitamin PP) Thuốc dinh dưỡng, vitamin nhóm B.https://tracuuthuoctay.com/nicotinamid-vitamin-pp-thuoc-dinh-duong-vitamin-nhom-b/
411MESULID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MESULID – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mesulid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mesulid/
412POLYDEXA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polydexa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
413ENDOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENDOXAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/endoxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-endoxan/
414TOBRAMICINA IBI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOBRAMICINA IBI – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tobramicina-ibi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tobramicina-ibi/
415LEVOTHYROXIN thuốc Hormon tuyến giáp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levothyroxin-thuoc-hormon-tuyen-giap/
416SIDERPLEX thuốc giọt thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIDERPLEX thuốc giọt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/siderplex-thuoc-giot-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-siderplex-thuoc-giot/
417ACID BORIC Thuốc sát khuẩn tại chỗ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-boric-thuoc-sat-khuan-tai-cho/
418FLAGENTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLAGENTYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flagentyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flagentyl/
419SALBUTAMOL thuốc kích thích thụ thể giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/salbutamol-thuoc-kich-thich-thu-the-giao-cam/
420BIOFLOR 250 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOFLOR 250 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bioflor-250-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bioflor-250/
421CaC 1000 SANDOZ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CaC 1000 SANDOZ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cac-1000-sandoz-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cac-1000-sandoz/
422TENOXICAM Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tenoxicam-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
423Abelcet® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abelcet/
424RIGEVIDON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RIGEVIDON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rigevidon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rigevidon/
425FLUCYTOSIN thuốc Kháng nấm.https://tracuuthuoctay.com/flucytosin-thuoc-khang-nam/
426DEPAMIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEPAMIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/depamide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depamide/
427SPASFON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPASFON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spasfon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spasfon/
428LEVOMEPROMAZIN Thuốc chống loạn thần, giảm đau không gây nghiện, an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levomepromazin-thuoc-chong-loan-than-giam-dau-khong-gay-nghien-an-than/
429PEDIASURE thuốc gì? Công dụng và giá PEDIASURE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pediasure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-pediasure/
430LOMUSTIN  thuốc Chống ung thư, tác nhân alkyl hóa.https://tracuuthuoctay.com/lomustin-thuoc-chong-ung-thu-tac-nhan-alkyl-hoa/
431STABLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STABLON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stablon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stablon/
432CEPOREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEPOREX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ceporex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceporex/
433AMLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMLOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amlor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amlor/
434MUCINUM à l’extrait de cascara thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCINUM à l’extrait de cascara – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mucinum-a-lextrait-de-cascara-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucinum-a-lextrait-de-cascara/
435DIAMICRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIAMICRON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diamicron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diamicron/
436FLUCONAZOL thuốc Chống nấmhttps://tracuuthuoctay.com/httptracuuthuoctay-comfluconazol-thuoc-chong-nam/
437DIGOXIN – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIGOXIN – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/digoxin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-digoxin-richter/
438DOGMATIL 50 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOGMATIL 50 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dogmatil-50-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dogmatil-50/
439APRANAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APRANAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/apranax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apranax/
440BASEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BASEN điều trị cường giáp, bệnh Basedow – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/basen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-basen/
441HYDRALAZIN Thua��c cha��ng tA?ng huya??t A?p. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydralazin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
442E.E.S. (ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/e-e-s-erythromycin-ethyl-succinate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
443OFRAMAX TIÊM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OFRAMAX TIÊM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oframax-tiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oframax-tiem/
444PANCURONIUM Chẹn thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pancuronium-chen-than-kinh/
445ACID CHENODEOXYCHOLIC Thuốc chống sỏi mật – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-chenodeoxycholic-thuoc-chong-soi-mat/
446LABETALOL HYDROCLORID Thuốc chống tăng huyết áp; thuốc chẹn beta – không chọn lọc. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/labetalol-hydroclorid-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-chen-beta-khong-chon-loc/
447THERALENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc THERALENE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/theralene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-theralene/
448FORANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORANE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/forane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-forane/
449IMIPRAMIN Thuốc chống trầm cảm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/imipramin-thuoc-chong-tram-cam/
450EPREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EPREX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/eprex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eprex/
451BÉCILAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BÉCILAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/becilan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-becilan/
452FLECAINID Thuốc chống loạn nhịphttps://tracuuthuoctay.com/flecainid-thuoc-chong-loan-nhip/
453APROVEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APROVEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aprovel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aprovel/
454PAM-A thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PAM-A – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pam-a-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pam-a/
455CÁC CHẤT ỨC CHẾ HMG – CoA REDUCTASE (CÁC STATIN) Chống tăng lipid máu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cac-chat-uc-che-hmg-coa-reductase-cac-statin-chong-tang-lipid-mau/
456NATRI BICARBONAT Thuốc chống acid và thuốc kiềm hóa (điều trị nhiễm acid và kiềm hóa nước tiểu). – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natri-bicarbonat/
457MERISLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MERISLON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/merislon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-merislon/
458globulin Thuốc chống hạ glucose huyết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/globulin-thuoc-chong-ha-glucose-huyet/
459FLUTICASON PROPIONAT Corticosteroid dùng tại chỗ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fluticason-propionat-corticosteroid-dung-tai-cho/
460POLYGYNAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polygynax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
461RESERPINE thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/reserpine-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
462LÉNITRAL 7,5 mg dạng uống thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 7,5 mg dạng uống – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lenitral-75-mg-dang-uong-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-75-mg-dang-uong-2/
463Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-2/
464IDOXURIDIN Thuốc Kháng Virus – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/idoxuridin-thuoc-khang-virus/
465SMECTA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/smecta-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-smecta/
466GLYCEROL Nhuận tràng thẩm thấu, thuốc xổ, thuốc thẩm thấu. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glycerol-nhuan-trang-tham-thau-thuoc-xo-thuoc-tham-thau/
467DEEP HEAT RUB PLUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEEP HEAT RUB PLUS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/deep-heat-rub-plus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-deep-heat-rub-plus/
468TEGRETOL / TEGRETOL CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TEGRETOL / TEGRETOL CR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tegretol-tegretol-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tegretol-tegretol-cr/
469OCUFEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OCUFEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ocufen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ocufen/
470TANAKAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TANAKAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tanakan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tanakan/
471CIPROBAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CIPROBAY – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ciprobay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ciprobay/
472MICROLAX – MICROLAX BÉBÉ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICROLAX – MICROLAX BÉBÉ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/microlax-microlax-bebe-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-microlax-microlax-bebe-2/
473BETOPTIC S 0,25% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETOPTIC S 0,25% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/betoptic-s-025-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betoptic-s-025/
474BIOFIDIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOFIDIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biofidin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biofidin/
475MENINGOCOCCAL A + C VACCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MENINGOCOCCAL A + C VACCINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/meningococcal-a-c-vaccine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meningococcal-a-c-vaccine/
476ERGOTAMIN TARTRAT Thua��c cha��ng A�au na��a A�a?�u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ergotamin-tartrat-thuoc-chong-dau-nua-dau/
477LORAZEPAM  thuốc Chống lo âu, an thần gây ngủ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lorazepam-thuoc-chong-lo-au-an-than-gay-ngu/
478SIBELIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIBELIUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sibelium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sibelium/
479LARIAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LARIAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lariam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lariam-2/
480Abavir – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abavir/
481GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM TĨNH MẠCH – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-tiem-tinh-mach/
482DEPERSOLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEPERSOLON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/depersolon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depersolon/
483TAGAMET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAGAMET – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tagamet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tagamet/
484Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-7/
485ADRENOXYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADRENOXYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/adrenoxyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adrenoxyl/
486NORETHISTERON (NORETHINDRON) Hormon kiểu progesteron. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/norethisteron-norethindron-hormon-kieu-progesteron/
487NICARDIPIN Thuốc chẹn kênh calci. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nicardipin-thuoc-chen-kenh-calci/
488MANITOL THUỐC Lợi niệu thẩm thấu.https://tracuuthuoctay.com/manitol-thuoc-loi-nieu-tham-thau/
489CLARINASE REPETAB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLARINASE REPETAB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clarinase-repetab-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clarinase-repetab/
490CLORPHENIRAMIN MALEAT Thuốc đối kháng thụ thể H1 histamin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clorpheniramin-maleat-thuoc-doi-khang-thu-the-h1-histamin/
491PIPECURONIUM BROMID Thuốc chẹn thần kinh – cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pipecuronium-bromid-thuoc-chen-than-kinh-co/
492ESTRADIOL Hormon estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estradiol-hormon-estrogen/
493MEBENDAZOL thuốc Chống giun sán có phổ rộng.MEBENDAZOL thuốc Chống giun sán có phổ rộng. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mebendazol-thuoc-chong-giun-san-co-pho-rong/
494IBUPROFEN Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ibuprofen-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
495HYDROCLOROTHIAZID Thua��c la�?i tia�?u thiazid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydroclorothiazid-thuoc-loi-tieu-thiazid/
496FLIXONASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLIXONASE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flixonase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flixonase/
497SPECTINOMYCIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spectinomycin-thuoc-khang-sinh/
498NETROMYCIN IM/IV thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NETROMYCIN IM/IV – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/netromycin-imiv-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-netromycin-imiv/
499Doxorubicin. Chai???a ung th?i?? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/doxorubicin-chua-ung-thu/
500TENIPOSID Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/teniposid-thuoc-chong-ung-thu/
501RETINOL thuốc VITAMIN A – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/retinol-thuoc-vitamin-a/
502RINGER LACTAT thuốc Dịch truyền tĩnh mạch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ringer-lactat-thuoc-dich-truyen-tinh-mach/
503LIPICARD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPICARD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lipicard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipicard/
504CEDAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEDAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cedax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cedax/
505STREPTOMYCINE thuốc kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/streptomycin-thuoc-khang-sinh/
506ECONAZOL Thua��c imidazol cha��ng na??m. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/econazol-thuoc-imidazol-chong-nam/
507LEVONORGESTREL (ĐẶT TRONG TỬ CUNG) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-dat-trong-tu-cung-thuoc-gestagen/
508NEUPOGEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEUPOGEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neupogen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neupogen/
509Epinephrine. Thua��c kA�ch thA�ch giao ca??m. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/epinephrine-thuoc-kich-thich-giao-cam/
510TONICALCIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TONICALCIUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tonicalcium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tonicalcium/
511VACCIN  BẠCH  HẦU  –  HO  GÀ  –  UỐN  VÁN  HẤP  PHỤ (VACCIN DPT) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-bach-hau-ho-ga-uon-van-hap-phu-vaccin-dpt/
512THEOPHYLIN Thuốc giãn phế quản – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/theophylin-thuoc-gian-phe-quan/
513MITOMYCIN-C KYOWA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MITOMYCIN-C KYOWA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mitomycin-c-kyowa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mitomycin-c-kyowa/
514Abetol® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abetol-la-thuoc-gi/
515LACTULOSE Thuốc khử độc amoniac, thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lactulose-thuoc-khu-doc-amoniac-thuoc-nhuan-trang/
516HICONCIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HICONCIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hiconcil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hiconcil/
517LIDOCAIN Thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lidocain-thuoc-te-thuoc-chong-loan-nhip-nhom-1b/
518INTERFERON ALFA -Chất điều biến đáp ứng sinh học, thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/interferon-alfa-chat-dieu-bien-dap-ung-sinh-hoc-thuoc-chong-ung-thu/
519ZANTAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZANTAC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zantac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zantac/
520Globulin miễn dịch. KHÁNG VIÊM GAN B – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-khang-viem-gan-b/
521NHÔM PHOSPHAT Kháng acid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhom-phosphat-khang-acid/
522IPRATROPIUM BROMID – Thuốc giãn phế quản kháng acetylcholin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ipratropium-bromid-thuoc-gian-phe-quan-khang-acetylcholin/
523AZATHIOPRIN Thuốc ức chế miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/azathioprin-thuoc-uc-che-mien-dich/
524ESTRON Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estron-estrogen/
525LEXOMIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEXOMIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lexomil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lexomil-2/
526VACCIN VIÊM GAN B HEPATITIS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-viem-gan-b-hepatitis/
527TERNEURINE H-5000 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TERNEURINE H-5000 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/terneurine-h-5000-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-terneurine-h-5000/
528POLYTONYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polytonyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
529OMEPRAZOLE Chống loét dạ dày tá tràng, ức chế bơm proton – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/omeprazole-chong-loet-da-day-ta-trang-uc-che-bom-proton/
530TRACRIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRACRIUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tracrium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tracrium/
531SIDERFOL viên nang thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIDERFOL viên nang – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/siderfol-vien-nang-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-siderfol-vien-nang/
532SINECOD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SINECOD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sinecod-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sinecod/
533BẠC SULFADIAZIN – Thuốc phòng và chữa nhiễm khuẩn các vết thương, vết bỏng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bac-sulfadiazin-thuoc-phong-va-chua-nhiem-khuan-cac-vet-thuong-vet-bong/
534VERAPAMIL Thuốc chẹn kênh calci: Chống loạn nhịp, đau thắt ngực – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/verapamil-thuoc-chen-kenh-calci-chong-loan-nhip-dau-that-nguc/
535Ephedrine Thua��c gia��ng tha?�n kinh giao ca??m. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ephedrine-thuoc-giong-than-kinh-giao-cam/
536NATRI NITROPRUSIAT Thuốc giãn mạch, chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natri-nitroprusiat-thuoc-gian-mach-chong-tang-huyet-ap/
537DICYNONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DICYNONE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dicynone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dicynone/
538VECURONIUM Thuốc giãn cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vecuronium-thuoc-gian-co/
539FENOTEROL Thuốc chủ vận beta2 chọn lọc; thuốc giãn phế quản. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fenoterol-thuoc-chu-van-beta2-chon-loc-thuoc-gian-phe-quan/
540BROMOCRIPTIN Thuốc chủ vận đối với thụ thể dopamin; thuốc chống Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bromocriptin-thuoc-chu-van-doi-voi-thu-the-dopamin-thuoc-chong-parkinson/
541NEO-PYRAZON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEO-PYRAZON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neo-pyrazon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neo-pyrazon/
542FEMARA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FEMARA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/femara-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-femara/
543DIARSED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIARSED – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diarsed-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diarsed/
544MESALAZIN Thuốc chữa bệnh đường ruột (chống viêm). – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mesalazin-thuoc-chua-benh-duong-ruot-chong-viem/
545POLERY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polery-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
546RIFAMPICIN thuốc Kháng sinh đặc trị lao và phong – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/rifampicin-thuoc-khang-sinh-dac-tri-lao-va-phong/
547OXAMNIQUIN Thuốc trị sán máng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxamniquin-thuoc-tri-san-mang/
548ALVESIN 40 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALVESIN 40AC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alvesin-40-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alvesin-40/
549STIMOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STIMOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stimol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stimol/
550METRIFONAT Thuốc diệt giun sán – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/metrifonat-thuoc-diet-giun-san/
551GENTAMICIN Kháng sinh nhóm aminoglycosid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gentamicin-khang-sinh-nhom-aminoglycosid/
552CALCIFEDIOL Thuốc tương tự vitamin D. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcifediol-thuoc-tuong-tu-vitamin-d/
553BENADRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BENADRYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benadryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-benadryl/
554PHO-L thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PHO-L – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pho-l-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pho-l/
555ETHER MAS GA?y mA?. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ether-me-gay-me/
556STAMARIL PASTEUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STAMARIL PASTEUR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stamaril-pasteur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stamaril-pasteur/
557DIAPHYLLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIAPHYLLIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diaphyllin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diaphyllin/
558Pariet thuốc gì? Công dụng và giá thuốc Pariet – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pariet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pariet/
559BIODERMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIODERMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biodermine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biodermine/
560ERGOMETRIN KA�ch thA�ch ta�� cung. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ergometrin-kich-thich-tu-cung/
561VITAMIN D Bổ sung cho khẩu phần ăn. Còi xương do dinh dưỡng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitamin-d-bo-sung-cho-khau-phan-an-coi-xuong-do-dinh-duong/
562CITRARGININE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CITRARGININE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/citrarginine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-citrarginine/
563DIPROSPAN injection thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROSPAN injection – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diprospan-injection-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprospan-injection/
564HÉPADIAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HÉPADIALhttps://tracuuthuoctay.com/hepadial-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hepadial/
565FLUOROURACIL Thuốc chống ung thư, loại chống chuyển hóa.https://tracuuthuoctay.com/fluorouracil-thuoc-chong-ung-thu-loai-chong-chuyen-hoa/
566EDNYT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EDNYT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ednyt-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ednyt/
567PROCARBAZIN thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/procarbazin-thuoc-chong-ung-thu/
568NIMOTOP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIMOTOP – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nimotop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nimotop/
569POSTINOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/postinor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
570VITAMIN E (ALPHATOCOPHEROL) Dùng để điều trị và phòng thiếu vitamin E – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitamin-e-alphatocopherol-dung-de-dieu-tri-va-phong-thieu-vitamin-e/
571TOT’HEMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOT’HEMA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tothema-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tothema/
572FLUDROCORTISON thuốc Mineralocorticoid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fludrocortison-thuoc-mineralocorticoid/
573NHỰA PODOPHYLUM Thuốc làm tróc lớp sừng da – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhua-podophylum-thuoc-lam-troc-lop-sung-da/
574HAEMACCEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HAEMACCEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/haemaccel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-haemaccel/
575PANANGIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANANGIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/panangin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-panangin/
576NICLOSAMID Thuốc chống giun sán. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/niclosamid-thuoc-chong-giun-san/
577CLOXACILIN Penicilin kháng penicilinase. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cloxacilin-penicilin-khang-penicilinase/
578D.T.VAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc D.T.VAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/d-t-vax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-d-t-vax/
579THAN HOẠT Thuốc giải độc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/than-hoat-thuoc-giai-doc/
580HYDROCORTISON Thua��c cha�?a eczema ca??p vA� ma??n Glucocorticosteroid, corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydrocortison-thuoc-chua-eczema-cap-va-man-glucocorticosteroid-corticosteroid/
581CETRIZET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CETRIZET – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cetrizet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cetrizet/
582ENHANCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENHANCIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/enhancin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enhancin/
583ETHOSUXIMID Thua��c cha��ng A�a��ng kinh nhA?m sucinimid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ethosuximid-thuoc-chong-dong-kinh-nhom-sucinimid/
584PAXÉLADINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PAXÉLADINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/paxeladine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-paxeladine/
585LIPITOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPITOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lipitor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipitor/
586RETROVIR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RETROVIR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/retrovir-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-retrovir/
587CERE – DavinFrance: Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cere-davinfrance-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
588SPERSACET C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSACET C – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spersacet-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersacet-c/
589MELPHALAN Thuốc chống ung thư, tác nhân alkyl hóa; thuộc nhóm mù tạc nitrogen (Nitrogen mustard) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-chong-ung-thu-tac-nhan-alkyl-hoa-thuoc-nhom-mu-tac-nitrogen-nitrogen-mustard/
590SPERSALLERG thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSALLERG – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spersallerg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersallerg/
591HELMINTOX là thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HELMINTOX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/helmintox-la-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-helmintox/
592CALCIUM-SANDOZ FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIUM-SANDOZ FORTE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcium-sandoz-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcium-sandoz-forte/
593ELOXATIN 50 mg / ELOXATIN 100 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ELOXATIN 50 mg / ELOXATIN 100 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/eloxatin-50-mg-eloxatin-100-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eloxatin-50-mg-eloxatin-100-mg/
594FENOFIBRAT Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat).https://tracuuthuoctay.com/fenofibrat-thuoc-ha-lipid-mau-nhom-fibrat/
595INDINAVIR SULFAT – Thuốc Kháng retrovirus – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/indinavir-sulfat-thuoc-khang-retrovirus/
596PIVALONE – PIVALONE NÉOMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pivalone-pivalone-neomycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
597ARCALION 200 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARCALION 200 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/arcalion-200-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arcalion-200-mg/
598INDOMETHACIN – Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/indomethacin-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
599HEPARIN Cha��ng A�A?ng mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/heparin-chong-dong-mau/
600CECLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CECLOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ceclor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceclor/
601CROMOLYN Thuốc chống dị ứng. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cromolyn-thuoc-chong-di-ung/
602OFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ofloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
603MORPHIN Thuốc giảm đau gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/morphin-thuoc-giam-dau-gay-ngu/
604MAGNEVIST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAGNEVIST – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/magnevist-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-magnevist/
605LEUCO-4 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUCO-4 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/leuco-4-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leuco-4-2/
606DERMOVATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DERMOVATE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dermovate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dermovate/
607TADENAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TADENAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tadenan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tadenan/
608CIDERMEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CIDERMEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cidermex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cidermex/
609ETHAMBUTOL Cha��ng Mycobacterium. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ethambutol-chong-mycobacterium/
610BETAMETHASON Thuốc Glucocorticoid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/betamethason-thuoc-glucocorticoid/
611ESTROGEN LIASN Ha�?P Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estrogen-lien-hop-estrogen/
612TROPICAMID Thuốc giãn đồng tử, kháng muscarin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tropicamid-thuoc-gian-dong-tu-khang-muscarin/
613MERCAPTOPURIN Thuốc chống ung thư, thuốc chống chuyển hóa purin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mercaptopurin-thuoc-chong-ung-thu-thuoc-chong-chuyen-hoa-purin/
614NEOAMIYU thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEOAMIYU – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neoamiyu-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neoamiyu/
615DIPROSALIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROSALIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diprosalic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprosalic/
616SIMILAC ADVANCE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIMILAC ADVANCE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/similac-advance-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-similac-advance/
617LEVONORGESTREL (VIÊN UỐNG) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-vien-uong-thuoc-gestagen/
618BÉVITINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BÉVITINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bevitine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bevitine/
619DECTANCYL 0,5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECTANCYL 0,5% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dectancyl-05-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dectancyl-05-2/
620MEFLOQUIN Thuốc chống sốt rét. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mefloquin-thuoc-chong-sot-ret/
621METHYLPREDNISOLON Thuốc chống viêm corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/methylprednisolon-thuoc-chong-viem-corticosteroid/
622TELFAST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TELFAST – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/telfast-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-telfast/
623ULFON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULFON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ulfon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ulfon/
624PADÉRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PADÉRYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/paderyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-paderyl/
625DIGOXINE NATIVELLE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIGOXINE NATIVELLE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/digoxine-nativelle-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-digoxine-nativelle/
626SPASMAVERINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPASMAVERINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spasmaverine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spasmaverine/
627LITHI CARBONAT Thuốc chống loạn tâm thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lithi-carbonat-thuoc-chong-loan-tam-than/
628MORIAMIN FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIAMIN FORTE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/moriamin-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-moriamin-forte/
629Thuốc Alphachymotrypsine choay thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alphachymotrypsine-choay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
630Abacavir – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abacavir/
631OXYTOCIN Thuốc thúc đẻ – Hormon thùy sau tuyến yên – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxytocin-thuoc-thuc-de-hormon-thuy-sau-tuyen-yen/
632c – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mizollen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mizollen/
633UROGRAFIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UROGRAFIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/urografin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-urografin/
634HALOPERIDOL Thuốc an thần kinh thuộc nhóm butyrophenon. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/haloperidol-thuoc-an-than-kinh-thuoc-nhom-butyrophenon/
635MORIAMIN S-2 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIAMIN S-2 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/moriamin-s-2-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-moriamin-s-2/
636ETHINYLESTRADIOL Estrogen ta��ng ha�?p. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ethinylestradiol-estrogen-tong-hop/
637ACID ASCORBIC (VITAMIN C) Vitamin tan trong nước – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-ascorbic-vitamin-c-vitamin-tan-trong-nuoc/
638BENZYL BENZOAT – Thuốc trị ghẻ và chấy rận – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benzyl-benzoat-thuoc-tri-ghe-va-chay-ran/
639GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM BẮPhttps://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-tiem-bap-globulin-mien-dich-tiem-bap/
640LÉNITRAL 3 mg và 15 mg dạng tiêm thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 3 mg và 15 mg dạng tiêm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lenitral-3-mg-va-15-mg-dang-tiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-3-mg-va-15-mg-dang-tiem-2/
641NEOMYCIN Kháng sinh nhóm aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neomycin-khang-sinh-nhom-aminoglycosid/
642ALVITYL comprimes enrobes thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALVITYL comprimes enrobes – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alvityl-comprimes-enrobes-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alvityl-comprimes-enrobes/
643HALOTHAN Thuốc mê đường hô hấp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/halothan-thuoc-me-duong-ho-hap/
644EFFERALGAN CODÉINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN CODÉINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/efferalgan-codeine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan-codeine/
645BASDENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BASDENE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/basdene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-basdene/
646GLUTETHIMID An thần gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glutethimid-an-than-gay-ngu-glutethimid-thuoc-giglutethimid-gia-thuoc-glutethimid-tac-dung-thuoc-glutethimid-chi-dinh-thuoc/
647OCULOTECT FLUID – OCULOTECT SINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oculotect-fluid-oculotect-sine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
648DIREXIODE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIREXIODE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/direxiode-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-direxiode/
649CELESTONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTONE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/celestone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestone/
650COLISTIN Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/colistin-khang-sinh/
651ONDANSETRON Chất đối kháng thụ thể 5 – HT3 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ondansetron-chat-doi-khang-thu-the-5-ht3/
652ACETAZOLAMID Thuốc chống glôcôm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acetazolamid-thuoc-chong-glocom/
653GLYCIN Dung dai??i??ch t?i??ai??i??i rai??i??a – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glycin-dung-dich-tuoi-rua/
654BISACODYL Thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bisacodyl-thuoc-nhuan-trang/
655TILCOTIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TILCOTIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tilcotil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tilcotil/
656GIẢI ĐỘC TỐ UỐN VÁN HẤP PHỤ Vaccin.https://tracuuthuoctay.com/giai-doc-to-uon-van-hap-phu-vaccin/
657TOBRADEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOBRADEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tobradex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tobradex/
658SALBUTAMOL thuốc kích thích giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/salbutamol-thuoc-kich-thich-giao-cam/
659NATRI NITRIT Thuốc giải độc cyanid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natri-nitrit-thuoc-giai-doc-cyanid/
660GLIBENCLAMID Thuốc uống chống đái tháo đường nhóm sulfonylure. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glibenclamid-thuoc-uong-chong-dai-thao-duong-nhom-sulfonylure/
661BENALAPRIL 5 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BENALAPRIL 5 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benalapril-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-benalapril-5/
662NADOLOL Thuốc chẹn beta – adrenergic không chọn lọc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nadolol-thuoc-chen-beta-adrenergic-khong-chon-loc/
663CEPODEM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEPODEM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cepodem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cepodem/
664POLYDEXA solution auriculaire thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polydexa-solution-auriculaire-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
665CEFADROXIL Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ nhất. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefadroxil-thuoc-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-thu-nhat/
666AMEPROXEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEPROXEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ameproxen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameproxen/
667BETNOVATE CREAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETNOVATE CREAM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/betnovate-cream-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betnovate-cream/
668HERPEVIR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HERPEVIR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/herpevir-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-herpevir/
669Thuốc pepsane là thuốc gì ? Công dụng và giá thuốc pepsane – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-pepsane-la-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pepsane/
670NALOXON Thuốc đối kháng opiat – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/naloxon-thuoc-doi-khang-opiat/
671MÉLADININE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MÉLADININE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/meladinine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meladinine/
672TENOXITIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TENOXITIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tenoxitic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tenoxitic/
673TERGYNAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TERGYNAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tergynan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tergynan/
674DACTINOMYCIN Thua��c cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dactinomycin-thuoc-chong-ung-thu/
675IFOSFAMIDE Thuốc Chống Ung Thư, Chất Alkyl Hóa, Mù Tạc Nitrogen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ifosfamid-thuoc-chong-ung-thu-chat-alkyl-hoa-mu-tac-nitrogen/
676FLUCLOXACILIN thuốc Kháng sinh bán tổng hợp isoxazolyl- penicilin chống tụ cầu khuẩnhttps://tracuuthuoctay.com/flucloxacilin-thuoc-khang-sinh-ban-tong-hop-isoxazolyl-penicilin-chong-tu-cau-khuan/
677DACARBAZIN Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dacarbazin-chong-ung-thu/
678CALCINOL RB / CALCINOL-1000 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCINOL RB / CALCINOL-1000 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcinol-rb-calcinol-1000-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcinol-rb-calcinol-1000/
679FASIGYNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FASIGYNE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fasigyne-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fasigyne/
680SPORAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPORAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sporal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sporal/
681BECLOMETASON Thuốc corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/beclometason-thuoc-corticosteroid/
682TESTOSTERON Hormon nam (androgen) và steroid đồng hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/testosteron-hormon-nam-androgen-va-steroid-dong-hoa/
683MÉTÉOSPASMYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MÉTÉOSPASMYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/meteospasmyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meteospasmyl/
684FOSCARNET NATRI thuốc Kháng virus (toàn thân) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/foscarnet-natri-thuoc-khang-virus-toan-than/
685CLAMOXYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLAMOXYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clamoxyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clamoxyl/
686FORLAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORLAX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/forlax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-forlax/
687ONKOVERTIN 40-70 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/onkovertin-40-70-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
688NEOXIDIL GALDERMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEOXIDIL GALDERMA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neoxidil-galderma-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neoxidil-galderma/
689PACLITAXEL Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/paclitaxel-thuoc-chong-ung-thu/
690SEREVENT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEREVENT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/serevent-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serevent/
691NISSEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NISSEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nissel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nissel/
692MEPRASAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MEPRASAC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/meprasac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meprasac/
693BERLAMIN MODULAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BERLAMIN MODULAR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/berlamin-modular-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-berlamin-modular/
694ANEXATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ANEXATE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/anexate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-anexate/
695ENALAPRIL Thua��c cha��ng tA?ng huya??t A?p, nhA?m a��c cha?? men chuya�?n angiotensin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/enalapril-thuoc-chong-tang-huyet-ap-nhom-uc-che-men-chuyen-angiotensin/
696COLCHICIN Chống bệnh gút. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/colchicin-chong-benh-gut/
697CÉTORNAN 10 g thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CÉTORNAN 10 g – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cetornan-10-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cetornan-10-g/
698GUANETHIDIN Thuai??i??c ha?? huya??t A?p – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/guanethidin-thuoc-ha-huyet-ap/
699COTRIMOXAZOL Kháng sinh, hỗn hợp sulfamethoxazol và trimethoprim với tỷ lệ 5/1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cotrimoxazol-khang-sinh-hon-hop-sulfamethoxazol-va-trimethoprim-voi-ty-le-51/
700HEXASPRAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEXASPRA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hexaspray-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hexaspra/
701TIMOLOL Thuốc chống glôcôm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/timolol-thuoc-chong-glocom/
702NEOSTIGMIN Thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neostigmin-thuoc-tac-dung-giong-than-kinh-doi-giao-cam/
703ACID FOLIC Ðiều trị và phòng tình trạng thiếu Sắt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-folic-dieu-tri-va-phong-tinh-trang-thieu-sat/
704PANSIRON G thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANSIRON G – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pansiron-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pansiron-g/
705LOSARTAN thuốc Chất đối kháng thụ thể angiotensin II – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/losartan-thuoc-chat-doi-khang-thu-the-angiotensin-ii/
706DECOLSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECOLSIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decolsin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decolsin/
707LEUNASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUNASE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/leunase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leunase-2/
708ENGERIX-B thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENGERIX-B – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/engerix-b-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-engerix-b/
709RISPERIDON thuốc chống loạn thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/risperidon-thuoc-chong-loan-than/
710DOXEPIN Thuai??i??c chai??i??ng tra?i??m ca??m ba vA?ng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/doxepin-thuoc-chong-tram-cam-ba-vong/
711HEPT-A-MYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEPT-A-MYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hept-a-myl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hept-a-myl/
712DEXTROMETHORPHAN Gia??m ho – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dextromethorphan-giam-ho/
713LAMISIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LAMISIL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lamisil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lamisil-2/
714TORENTAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TORENTAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/torental-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-torental/
715CEREBROLYSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEREBROLYSIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cerebrolysin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cerebrolysin/
716FENTANYL Thuốc giảm đau nhóm opioid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fentanyl-thuoc-giam-dau-nhom-opioid/
717BABYGAZ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BABYGAZ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/babygaz-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-babygaz/
718BIOLACTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOLACTYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biolactyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biolactyl/
719CARBAMAZEPIN Chống động kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/carbamazepin-chong-dong-kinh/
720LOVASTATIN thuốc chống tăng lipid máu thuộc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase (nhóm Statin) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lovastatin-thuoc-chong-tang-lipid-mau-thuoc-nhom-chat-uc-che-hmg-coa-reductase-nhom-statin/
721DODÉCAVIT 0,5 mg/ml thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DODÉCAVIT 0,5 mg/ml – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dodecavit-05-mgml-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dodecavit-05-mgml/
722SOLMUX BRONCHO – SOLMUX PEDIATRIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SOLMUX BRONCHO – SOLMUX PEDIATRIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/solmux-broncho-solmux-pediatric-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-solmux-broncho-solmux-pediatric/
723VACCIN BẠI LIỆT UỐNG Poliomyelitis vaccine oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-bai-liet-uong-poliomyelitis-vaccine-oral/
724INDAPAMID Thuốc lợi tiểu – chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/indapamid-thuoc-loi-tieu-chong-tang-huyet-ap/
725GRISEOFULVIN Chống nấmhttps://tracuuthuoctay.com/griseofulvin-thuoc-chong-nam/
726MIACALCIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MIACALCIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/miacalcic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-miacalcic/
727PRO-DAFALGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pro-dafalgan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
728MIKROFOLLIN FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MIKROFOLLIN FORTE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mikrofollin-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mikrofollin-forte/
729SEPTRIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEPTRIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/septrin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-septrin/
730MESNA Thuốc giải độchttps://tracuuthuoctay.com/httptracuuthuoctay-comwp-adminpost-new-php/
731Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-10/
732PONSTAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ponstan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
733PEFLACINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PEFLACINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/peflacine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-peflacine/
734LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd/
735SERETIDE ACCUHALER/DISKUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SERETIDE ACCUHALER/DISKUS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/seretide-accuhalerdiskus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-seretide-accuhalerdiskus/
736CAPREOMYCIN – Kháng sinh; thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/capreomycin-khang-sinh-thuoc-chong-lao/
737Dimercaprol Thuai??i??c gia??i Ai??ai??i??c – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dimercaprol-thuoc-giai-doc/
738EQUAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EQUAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/equal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-equal/
739RANITIDINE thuốc Ðối kháng thụ thể histamin H2 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ranitidine-thuoc-doi-khang-thu-the-histamin-h2/
740Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-13/
741TOPLEXIL sirop thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOPLEXIL sirop – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/toplexil-sirop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-toplexil-sirop/
742MEDIATOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MEDIATOR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mediator-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mediator/
743SPERSADEXOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSADEXOLINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spersadexoline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersadexoline/
744Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-14/
745MADOPAR – MODOPAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADOPAR – MODOPAR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/madopar-modopar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madopar-modopar/
746BEZAFIBRAT Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bezafibrat-thuoc-ha-lipid-mau-nhom-fibrat/
747DÉPAKINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉPAKINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diane-35-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diane-35/
748Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-15/
749FML-NEO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FML-NEO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fml-neo-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fml-neo/
750Thuốc cellcept 500mg điều trị suy thận mãn tính giá bao nhiêu?https://tracuuthuoctay.com/cellcept-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cellcept/
751FLURAZEPAM Thuốc ngủ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flurazepam-thuoc-ngu/
752BENZYLPENICILIN Kháng sinh nhóm beta – lactam – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benzylpenicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam/
753SÉRUM ANTIRABIQUE PASTEUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SÉRUM ANTIRABIQUE PASTEUR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/serum-antirabique-pasteur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serum-antirabique-pasteur/
754CILOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CILOXAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ciloxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ciloxan/
755ANTIDOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ANTIDOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/antidol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-antidol/
756MADECASSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADECASSOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/madecassol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madecassol/
757STILNOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STILNOX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/stilnox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stilnox/
758ESTRON (FOLICULIN) Ai??iai???u hA?a biai???u hiai??i??n gen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estron-foliculin-dieu-hoa-bieu-hien-gen/
759ACID SALICYLIC Thuốc tróc lớp sừng da, chống tiết bã nhờn, trị vảy nến – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-salicylic-thuoc-troc-lop-sung-da-chong-tiet-ba-nhon-tri-vay-nen/
760HALOG-NÉOMYCINE crème thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HALOG-NÉOMYCINE crème – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/halog-neomycine-creme-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-halog-neomycine-creme/
761NEO ENTROSTOP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEO ENTROSTOP – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neo-entrostop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neo-entrostop/
762CALCI CLORID Khoáng chất. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calci-clorid-khoang-chat/
763SEVORANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEVORANE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sevorane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sevorane/
764DI-ANTALVIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DI-ANTALVIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/di-antalvic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-di-antalvic/
765PFIZER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PFIZER – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pfizer-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pfizer/
766DÉCONTRACTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCONTRACTYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decontractyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decontractyl/
767BERLTHYROX (L-THYROXINE) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BERLTHYROX (L-THYROXINE) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/berlthyrox-l-thyroxine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-berlthyrox-l-thyroxine/
768FLUPHENAZIN Thuốc chống loạn thần, thuốc an thần kinh nhóm phenothiazin liều thấp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fluphenazin-thuoc-chong-loan-than-thuoc-an-than-kinh-nhom-phenothiazin-lieu-thap/
769DOXYCYCLIN KhA?ng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/doxycyclin-khang-sinh/
770AZTREONAM Thuốc kháng sinh thuộc nhóm beta lactam (monobactam) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aztreonam-thuoc-khang-sinh-thuoc-nhom-beta-lactam-monobactam/
771TRIAMTEREN Thuốc lợi tiểu giữ kali – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/triamteren-thuoc-loi-tieu-giu-kali/
772CODEIN PHOSPHAT Giảm đau gây ngủ và giảm ho. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/codein-phosphat-giam-dau-gay-ngu-va-giam-ho/
773CLORAMPHENICOL Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cloramphenicol-khang-sinh/
774Benzoyl peroxide – Thuốc kháng khuẩn và bong lớp sừng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benzoyl-peroxide-thuoc-khang-khuan-va-bong-lop-sung/
775Acarbose Thuốc chống đái tháo đường (ức chế alpha – glucosidase) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acarbose-thuoc-chong-dai-thao-duong-uc-che-alpha-glucosidase/
776ECAZIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ECAZIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ecazide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ecazide/
777CITI – DavinFrance: Tăng cường trí nhớ giảm căng thẳng thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/citi-davinfrance-tang-cuong-tri-nho-giam-cang-thang-than-kinh/
778LÉNITRAL 2,5 mg dạng uống thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 2,5 mg dạng uống – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lenitral-25-mg-dang-uong-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-25-mg-dang-uong-2/
779FILGRASTIM Thuốc yếu tố tăng trưởng tạo máu. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/filgrastim-thuoc-yeu-to-tang-truong-tao-mau/
780IOHEXOL- Chất cản quang loại không ion hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/iohexol-chat-can-quang-loai-khong-ion-hoa/
781NYSTATIN Thuốc chống nấm. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nystatin-thuoc-chong-nam/
782ELOMET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ELOMET – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/elomet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-elomet/
783SKENAN LP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SKENAN LP – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/skenan-lp-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-skenan-lp/
784GALAMIN Thuốc giãn cơ loại phong bế thần kinhhttps://tracuuthuoctay.com/galamin-thuoc-gian-co-loai-phong-be-than-kinh-co-khong-khu-cuc/
785NIZORAL viên nén thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL viên nén – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nizoral-vien-nen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-vien-nen/
786LEUCODININE B 10% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUCODININE B 10% – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/leucodinine-b-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leucodinine-b-10-2/
787GLIPIZID Sulfonylurê – chống đái tháo đường. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/glipizid-sulfonylure-chong-dai-thao-duong/
788AMEFERRO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEFERRO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ameferro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameferro/
789ENSURE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENSURE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ensure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ensure/
790 FORMOTEROL Thuốc beta2 – adrenergic chọn lọc, tác dụng kéo dàihttps://tracuuthuoctay.com/formoterol-thuoc-beta2-adrenergic-chon-loc-tac-dung-keo-dai/
791MADIPLOT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADIPLOT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/madiplot-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madiplot/
792MONOTRATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MONOTRATE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/monotrate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-monotrate/
793TIOCONAZOL Thuốc chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tioconazol-thuoc-chong-nam/
794SIRDALUD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIRDALUD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sirdalud-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sirdalud/
795OPEAZITRO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEAZITRO – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/opeazitro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-opeazitro/
796LEVONORGESTREL (CẤY DƯỚI DA) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-cay-duoi-da-thuoc-gestagen/
797TEICOPLANIN Thuốc Kháng sinh glycopeptid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/teicoplanin-thuoc-khang-sinh-glycopeptid/
798ESTRAMUSTIN PHOSPHAT Thua��c cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/estramustin-phosphat-thuoc-chong-ung-thu/
799ACID ACETYLSALICYLIC (ASPIRIN) Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-acetylsalicylic-aspirin-thuoc-giam-dau-ha-sot-chong-viem/
800ETOPOSID Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/etoposid-chong-ung-thu/
801CELESTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/celestamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestamine/
802LISINOPRIL Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lisinopril-thuoc-uc-che-enzym-chuyen-angiotensin/
803ZIDOVUDIN Chống virus điều trị người nhiễm HIV – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zidovudin-chong-virus-dieu-tri-nguoi-nhiem-hiv/
804Aciclovir Thuốc chống virus – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/aciclovir-thuoc-chong-virus/
805METHYCOBAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc METHYCOBAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/methycobal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-methycobal/
806AMITASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMITASE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amitase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amitase/
807MORIHEPAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIHEPAMIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/morihepamin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-morihepamin/
808GEMFIBROZIL Thuốc chống tăng lipid huyết.https://tracuuthuoctay.com/gemfibrozil-thuoc-chong-tang-lipid-huyet/
809OXYMETAZOLINE HYDROCLORID Thuốc làm giảm sung huyết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxymetazoline-hydroclorid-thuoc-lam-giam-sung-huyet/
810NIZORAL Dầu gội thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL Dầu gội – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nizoral-dau-goi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-dau-goi/
811FLUVASTATIN Thuốc hạ cholesterol hoàn toàn tổng hợp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ha-cholesterol-hoan-toan-tong-hop/
812LAMIVUDIN Thuốc kháng retrovirus. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lamivudin-thuoc-khang-retrovirus/
813SANDIMMUN NEORAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANDIMMUN NEORAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sandimmun-neoral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sandimmun-neoral/
814LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd-4/
815APO-RANITIDINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-RANITIDINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/apo-ranitidine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-ranitidine/
816BARI SULFAT Thuốc cản quang (không phối hợp) đường tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bari-sulfat-thuoc-can-quang-khong-phoi-hop-duong-tieu-hoa/
817IDARUBICIN Chống ung thư, kháng sinh độc tế bào – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/idarubicin-chong-ung-thu-khang-sinh-doc-te-bao/
818KALEORID LP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KALEORID LP – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/kaleorid-lp-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kaleorid-lp/
819BENAZEPRIL Thuốc điều trị tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/benazepril-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap/
820DEXAMBUTOL-INH thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEXAMBUTOL-INH – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dexambutol-inh-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dexambutol-inh/
821TAXOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAXOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/taxol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-taxol/
822CÁC GONADOTROPIN Gonadotropin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cac-gonadotropin-gonadotropin/
823LIOTHYRONIN thuốc Hormon tuyến giáp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/liothyronin-thuoc-hormon-tuyen-giap/
824FLAGYL oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLAGYL oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/flagyl-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flagyl-oral/
825AMPICILIN VÀ SULBACTAM – Thuốc kháng khuẩn toàn thân – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ampicilin-va-sulbactam-thuoc-khang-khuan-toan-than/
826TILDIEM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TILDIEM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tildiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tildiem/
827LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd-2/
828GLUTA – DavinFrance: Tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/gluta-davinfrance-tang-cuong-mien-dich-lam-cham-qua-trinh-lao-hoa/
829HYDROXYZIN KhA?ng histamin, cha��ng nA?n, cha��ng nga��a, lA�m da��u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydroxyzin-khang-histamin-chong-non-chong-ngua-lam-diu/
830NAUTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NAUTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nautamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nautamine/
831DILATREND thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DILATREND – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dilatrend-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dilatrend/
832MODALIME 100 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MODALIME 100 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/modalime-100-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-modalime-100-mg/
833BLEOMYCIN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bleomycin-thuoc-chong-ung-thu/
834CLARITYNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLARITYNE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clarityne-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clarityne/
835NIMODIPIN Thuốc chẹn kênh calci. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nimodipin-thuoc-chen-kenh-calci/
836FELDENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FELDENE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/feldene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-feldene/
837DOBUTAMINE INJECTION ABBOTT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOBUTAMINE INJECTION ABBOTT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dobutamine-injection-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuocdobutamine-injection-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dobutamine-injection-abbott-chi-dinh-cach-su-dung-tac-dung-phu-thuoc-dobutami/
838CALCI GLUCONAT Calcium gluconate – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calci-gluconat-calcium-gluconate/
839OXACILIN NATRI Kháng sinh, penicilin kháng penicilinase, isoxazolyl penicilin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxacilin-natri-khang-sinh-penicilin-khang-penicilinase-isoxazolyl-penicilin/
840FLUDITEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLUDITEC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fluditec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fluditec/
841INSULIN – Hormon chống đái tháo đườnghttps://tracuuthuoctay.com/insulin-hormon-chong-dai-thao-duong/
842LANSOPRAZOL Thuốc ức chế tiết acid dịch vị, thuốc ức chế bơm proton – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lansoprazol-thuoc-uc-che-tiet-acid-dich-vi-thuoc-uc-che-bom-proton/
843NORADRENALIN Thuốc cường giao cảm. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/noradrenalin-thuoc-cuong-giao-cam/
844HYALURONIDASE Enzym. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hyaluronidase-enzym/
845DICLOBERL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DICLOBERL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dicloberl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dicloberl/
846HOMATROPIN HYDROBROMID Thua��c nha�? ma??t, cha��ng tia??t acetylcholin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/homatropin-hydrobromid-thuoc-nho-mat-chong-tiet-acetylcholin/
847TRIMETHOPRIM Kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trimethoprim-khang-khuan/
848ERYTHROPOIETIN Thua��c kA�ch thA�ch ta??o ha��ng ca?�u – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/erythropoietin-thuoc-kich-thich-tao-hong-cau/
849SEDUXEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEDUXEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/seduxen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-seduxen/
850INTERFERON BETA – Chất điều hòa miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/interferon-beta-chat-dieu-hoa-mien-dich/
851CHOPHYTOL ROSA oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CHOPHYTOL ROSA oral – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/chophytol-rosa-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-chophytol-rosa-oral/
852MICOSTAT 7 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICOSTAT 7 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/micostat-7-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-micostat-7/
853FOLINAT CALCI Thuốc giải độc các thuốc đối kháng acid folic.https://tracuuthuoctay.com/folinat-calci-thuoc-giai-doc-cac-thuoc-doi-khang-acid-folic/
854CALCIBRONAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIBRONAT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcibronat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcibronat/
855TRIHEXYPHENIDYL Thuốc kháng muscarin, thuốc chống loạn vận động, chữa Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trihexyphenidyl-thuoc-khang-muscarin-thuoc-chong-loan-van-dong-chua-parkinson/
856OXYTETRACYCLIN Kháng sinh, dẫn chất tetracyclin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxytetracyclin-khang-sinh-dan-chat-tetracyclin/
857Abetol® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abetol/
858ARGININE VEYRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARGININE VEYRON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/arginine-veyron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arginine-veyron/
859MICONAZOL THUỐC Chống nấm loại imidazol. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/miconazol-thuoc-chong-nam-loai-imidazol/
860VINCRISTIN Thuốc kìm tế bào – Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vincristin-thuoc-kim-te-bao-thuoc-chong-ung-thu/
861Siro DAVIN-HO: Bổ phế, trừ ho, tiêu đờm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/siro-davin-ho-bo-phe-tru-ho-tieu-dom/
862COLCHICINE HOUDÉ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COLCHICINE HOUDÉ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/colchicine-houde-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-colchicine-houde/
863HYDROGEN PEROXID Thua��c ta?�y ua??, sA?t trA?ng. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hydrogen-peroxid-thuoc-tay-ue-sat-trung/
864ACETYLCYSTEIN Thuốc tiêu chất nhầy, thuốc giải độchttps://tracuuthuoctay.com/acetylcystein-thuoc-tieu-chat-nhay-thuoc-giai-doc-qua-lieu-paracetamol/
865TOZAAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOZAAR – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tozaar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tozaar/
866FLUOCINOLON ACETONID  thuốc Corticosteroid dùng tại chỗ. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fluocinolon-acetonid-thuoc-corticosteroid-dung-tai-cho/
867SELSUN GOLD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELSUN GOLD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/selsun-gold-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selsun-gold/
868RENOVA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RENOVA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/renova-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-renova/
869PIASCLÉDINE 300 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/piascledine-300-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
870NEVRAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEVRAMIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nevramin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nevramin/
871SELBEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELBEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/selbex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selbex/
872TAMIK thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAMIK – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tamik-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tamik/
873CAVINTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CAVINTON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cavinton-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cavinton/
874LIPOBAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOBAY – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lipobay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipobay/
875BIOCALYPTOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOCALYPTOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biocalyptol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biocalyptol/
876DOBUTREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOBUTREX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dobutrex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dobutrex/
877ALBOTHYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALBOTHYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/albothyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-albothyl/
878THIOPENTAL Thuốc mê đường tĩnh mạch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thiopental-thuoc-me-duong-tinh-mach/
879FAMOTIDIN Thuốc đối kháng thụ thể histamin H2 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/famotidin-thuoc-doi-khang-thu-the-histamin-h2/
880TANATRIL 5 mg / 10 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tanatril-5-mg-10-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tanatril-5-mg-10-mg/
881ETAMSYLAT Thua��c ca?�m mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/etamsylat-thuoc-cam-mau/
882NIBIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIBIOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nibiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nibiol/
883LINCOMYCIN HYDROCLORID THUỐC Kháng sinh lincosamid/kháng sinh chống tụ cầu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lincomycin-hydroclorid-thuoc-khang-sinh-lincosamidkhang-sinh-chong-tu-cau/
884OXYBENZON Thuốc chống nắng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/oxybenzon-thuoc-chong-nang/
885NORFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/norfloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
886LOPERAMID Thuốc trị ỉa chảy – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loperamid-thuoc-tri-ia-chay/
887FITOVIT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FITOVIT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fitovit-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fitovit-2/
888OBIMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OBIMIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/obimin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-obimin/
889HEPASEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEPASEL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hepasel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hepasel/
890BACTROBAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BACTROBAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bactroban-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bactroban/
891MAALOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAALOX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/maalox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-maalox/
892NITROFURANTOIN Thuốc nitrofuran kháng khuẩn đường tiết niệu. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nitrofurantoin-thuoc-nitrofuran-khang-khuan-duong-tiet-nieu/
893SEMPREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEMPREX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/semprex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-semprex/
894EFFERALGAN vitamine C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN vitamine C – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/efferalgan-vitamine-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan-vitamine-c/
895GALI NITRAT Thuốc chống tăng calci máu.https://tracuuthuoctay.com/gali-nitrat-thuoc-chong-tang-calci-mau/
896RISORDAN 5 mg – 10 mg – RISORDAN LP 20 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RISORDAN 5 mg – 10 mg – RISORDAN LP 20 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/risordan-5-mg-10-mg-risordan-lp-20-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-risordan-5-mg-10-mg-risordan-lp-20-mg/
897SORBITOL DELALANDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SORBITOL DELALANDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sorbitol-delalande-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sorbitol-delalande/
898BETAXOLOL Thuốc chẹn giao cảm beta – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/betaxolol-thuoc-chen-giao-cam-beta/
899GANCICLOVIR Thuốc chống virus – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ganciclovir-thuoc-chong-virus/
900CELESTODERM-V thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTODERM-V – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/celestoderm-v-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestoderm-v/
901OKACIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OKACIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/okacin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-okacin/
902GLOBULIN  MIỄN  DỊCH  CHỐNG  UỐN  VÁN  VÀ  HUYẾThttps://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-chong-uon-van-va-huyet-thuoc-mien-dich-thu-dong-chong-uon-van/
903DIFLUCAN – TRIFLUCAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIFLUCAN – TRIFLUCAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diflucan-triflucan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diflucan-triflucan/
904FENISTIL 24 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FENISTIL 24 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/fenistil-24-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fenistil-24/
905ERYTHROMYCIN KhA?ng sinh nhA?m macrolid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/erythromycin-khang-sinh-nhom-macrolid/
906CECLOR CD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CECLOR CD – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ceclor-cd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceclor-cd/
907SILVIRIN kem bôi thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SILVIRIN kem bôi – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/silvirin-kem-boi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-silvirin-kem-boi/
908ETIDRONAT DINATRI thua��c Cha??t a��c cha?? tiA?u x?�??ng; thua��c cha��ng tA?ng calci mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/etidronat-dinatri-thuoc-chat-uc-che-tieu-xuong-thuoc-chong-tang-calci-mau/
909FUROSEMID Thuốc lợi tiểu quai. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/furosemid-thuoc-loi-tieu-quai/
910ARTHRODONT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARTHRODONT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/arthrodont-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arthrodont/
911SERC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SERC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/serc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serc/
912CLAFORAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLAFORAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/claforan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-claforan/
913Bật mí cách tổ chức sinh nhật lần thứ 2 cho con yêu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bat-mi-cach-to-chuc-sinh-nhat-lan-thu-2-cho-con-yeu/
914PRAZOSIN thuốc Chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/prazosin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
915CEFAMANDOL Kháng sinh cephalosporin thế hệ 2. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefamandol-khang-sinh-cephalosporin-the-he-2/
916METHIONIN Thuốc giải độc paracetamol.https://tracuuthuoctay.com/methionin-thuoc-giai-doc/
917TÍM GENTIAN Thuốc chống vi khuẩn, chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tim-gentian-thuoc-chong-vi-khuan-chong-nam/
918CARDIMAX-20 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARDIMAX-20 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cardimax-20-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cardimax-20/
919Abacavir + Lamivudine + Zidovudine – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abacavir-lamivudine-zidovudine/
920SẮT (II) SULFAT Muối sắt vô cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sat-ii-sulfat-muoi-sat-vo-co/
921CEFAZOLIN Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefazolin-khang-sinh-cephalosporin-the-he-1/
922CARBOPHOS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARBOPHOS – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/carbophos-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-carbophos/
923VACCIN TAM LIÊN SỞI, QUAI BỊ VÀ RUBELLA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-tam-lien-soi-quai-bi-va-rubella/
924AMBROXOL Thuốc long đờm, tiêu chất nhầy – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ambroxol-thuoc-long-dom-tieu-chat-nhay/
925Diethylcarbamazine. Diai??i??t giun sA?n – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diethylcarbamazine-diet-giun-san/
926ACID NALIDIXIC Thuốc Quinolon kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-nalidixic-thuoc-quinolon-khang-khuan/
927Thảo mộc quý giúp giải quyết tình trạng nghẹt mũi khó thở – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thao-moc-quy-giup-giai-quyet-tinh-trang-nghet-mui-kho-tho/
928VITAMINE D3 BON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITAMINE D3 BON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitamine-d3-bon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitamine-d3-bon/
929METOPROLOL Thuốc chẹn beta1 – adrenergic; thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/metoprolol-thuoc-chen-beta1-adrenergic-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
930VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vancomycin-hydrochloride-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vancomycin-hydrochloride/
931ĐỌC NHIỀU Archives – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/doc-nhieu/
932PIRACETAM thuốc hưng trí – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/piracetam-thuoc-hung-tri/
933PARAFIN LỎNG thuốc Nhuận tràng, ngoài da – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/parafin-long-thuoc-nhuan-trang-ngoai-da/
934VACCIN VIÊM NÃO NHẬT BẢN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-viem-nao-nhat-ban/
935VACCIN SỐT VÀNG febris flavae – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-sot-vang-febris-flavae/
936ADONA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADONA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/adona-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adona/
937TOLBUTAMID Thuốc uống chống đái tháo đường loại sulphonylurê – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tolbutamid-thuoc-uong-chong-dai-thao-duong-loai-sulphonylure/
938TOBRAMYCIN Kháng sinh aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tobramycin-khang-sinh-aminoglycosid/
939Điểm mặt những nguyên nhân khiến bạn ra máu bất thường – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diem-mat-nhung-nguyen-nhan-khien-bạn-ra-mau-bat-thuong/
940PYRIMETHAMINE thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pyrimethamine-thuoc-chong-sot-ret/
941Phương pháp tránh thai không chứa hormone và những điều đáng lưu ý – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phuong-phap-tranh-thai-khong-chua-hormone-va-nhung-dieu-dang-luu-y/
942Những thay đổi của cơ thể mẹ bầu và thai nhi ở tuần thứ 19 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhung-thay-doi-cua-co-the-me-bau-va-thai-nhi-o-tuan-thu-19-2/
943Phân loại chất béo tốt và chất béo xấu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phan-loai-chat-beo-tot-va-chat-beo-xau/
944PYRIDOXINE thuốc Vitamin B6 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pyridoxine-thuoc-vitamin-b6/
945AMILORID HYDROCLORID Thuốc lợi tiểu giữ kali – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amilorid-hydroclorid-thuoc-loi-tieu-giu-kali/
946TRETINOIN (uống) Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tretinoin-uong-thuoc-chong-ung-thu/
947DAVINFORT: Điều trị chứng nhức đầu chóng mặt, thiếu máu, đột qụy – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/davinfort-dieu-tri-chung-nhuc-dau-chong-mat-thieu-mau-dot-quy/
948CEFRADIN Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefradin-khang-sinh-cephalosporin-the-he-1/
949PROCAINAMID HYDROCLORID thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/procainamid-hydroclorid-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
950DIGITOXIN Glycosid trai??? tim. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/digitoxin-glycosid-tro-tim/
951CEFTRIAXON Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ceftriaxon-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
952DITHRANOL Thuai??i??c chai??i??ng va??y na??n, dA?ng ngoAi??i. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dithranol-thuoc-chong-vay-nen-dung-ngoai/
953SUCRALFAT thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sucralfat-thuoc-bao-ve-niem-mac-da-day/
954PRIMAQUIN thuốc Chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/primaquin-thuoc-chong-sot-ret/
955THUỐC CHỐNG ACID CHỨA MAGNESI Kháng acid, nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-chong-acid-chua-magnesi-khang-acid-nhuan-trang/
956DILOXANID Thuai??i??c diai??i??t amip. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diloxanid-thuoc-diet-amip/
957Davinfix: Phát triển trí não, chống còi xương, kích thích tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/davinfix-phat-trien-tri-nao-chong-coi-xuong-kich-thich-tieu-hoa/
958AMITRIPTYLIN Thuốc chống trầm cảm 3 vòng có tác dụng an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amitriptylin-thuoc-chong-tram-cam-3-vong-co-tac-dung-an-than/
959VOLTAREN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VOLTAREN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/voltaren-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-voltaren/
960CIPROFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ciprofloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
961NATTO – Davinci: Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/natto-davinci-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
962DẦU TỎI TÍA: Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dau-toi-tia-tang-cuong-suc-de-khang-cho-co-the/
963CHORIONIC GONADOTROPIN Gonadotropin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/chorionic-gonadotropin-gonadotropin/
964Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin/
965TICLOPIDIN Thuốc kháng tiểu cầu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ticlopidin-thuoc-khang-tieu-cau/
966PYRAZINAMID thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pyrazinamid-thuoc-chong-lao/
967PHARFRANTON: Bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pharfranton-bo-sung-vitamin-khoang-chat-cho-co-the/
968CEFALEXIN Thuốc kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefalexin-thuoc-khang-sinh-uong-nhom-cephalosporin-the-he-1/
969GIẢO CỔ LAM – DavinFrance: Làm hạ huyết áp, phòng ngừa các biến chứng về tim mạch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/giao-co-lam-davinfrance-lam-ha-huyet-ap-phong-ngua-cac-bien-chung-ve-tim-mach/
970Những điều bạn cần biết về vắc xin và cách chăm sóc trẻ 6 tuần tuổi – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhung-dieu-ban-can-biet-ve-vac-xin-va-cach-cham-soc-tre-6-tuan-tuoi/
971CALCIUM-SANDOZ injectable thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIUM-SANDOZ injectable – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcium-sandoz-injectable-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcium-sandoz-injectable/
972DavinFrance – FORWOMEN: Dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/davinfrance-forwomen-danh-cho-phu-nu-mang-thai-va-cho-con-bu/
973BIOTIN Vitamin thuộc nhóm B – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/biotin-vitamin-thuoc-nhom-b/
974DAKTARIN oral gel thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAKTARIN oral gel – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/daktarin-oral-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daktarin-oral-gel/
975AMANTADIN Kháng virus cúm A2/thuốc điều trị bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amantadin-khang-virus-cum-a2thuoc-dieu-tri-benh-parkinson/
976Cách xây dựng thực đơn cho con kén ăn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cach-xay-dụng-thục-don-cho-con-ken-an/
977CYMODO: Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cymodo-khang-sinh-the-he-moi-pho-rong/
978CLOMIPHEN/CLOMIFEN Thuốc kháng estrogen/thuốc gây phóng noãn. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clomiphenclomifen-thuoc-khang-estrogenthuoc-gay-phong-noan-2/
979DECAQUINON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECAQUINON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decaquinon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decaquinon/
980CARDURAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARDURAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/carduran-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-carduran/
981DAMOCE: Điều trị các nhiễm khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/damoce-dieu-tri-cac-nhiem-khuan-2/
982BỔ GAN – DavinFrance: Bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bo-gan-davinfrance-bao-ve-gan-tang-cuong-chuc-nang-gan/
983CEFOPERAZON Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefoperazon-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
984Tảo hồ bơi, những hiểm họa tiềm tàng và biện pháp khắc phục – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tao-ho-boi-nhung-hiem-hoa-tiem-tang-va-bien-phap-khac-phuc/
985ALPRAZOLAM Chống lo âu, chống hoảng sợ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alprazolam-chong-lo-au-chong-hoang-so/
986Mẹo giúp bé thích ăn rau củ nhiều hơn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/meo-giup-be-thich-an-rau-cu-nhieu-hon/
987ATENOLOL Thuốc chống tăng huyết áp thuộc loại chẹn chọn lọc trên thụ thể giao cảm beta – 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atenolol-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-loai-chen-chon-loc-tren-thu-the-giao-cam-beta-1/
988Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-4/
989CEFACLOR Kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ 2. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefaclor-khang-sinh-uong-nhom-cephalosporin-the-he-2/
990Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-3/
991VITACIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITACIC – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitacic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitacic/
992Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-6/
993Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-5/
994Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-8/
995VACCIN NÃO MÔ CẦU Meningococcal polysaccharide – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-nao-mo-cau-meningococcal-polysaccharide/
996VANCOMYCIN Kháng sinh loại glycopeptid nhân 3 vòng phổ hẹp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vancomycin-khang-sinh-loai-glycopeptid-nhan-3-vong-pho-hep/
997VOLTAMICIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VOLTAMICIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/voltamicin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-voltamicin/
998PHENYTOIN thuốc chống động kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phenytoin-thuoc-chong-dong-kinh/
999DIPIVEFRIN Thuai??i??c chai??i??ng glA?cA?m – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dipivefrin-thuoc-chong-glocom/
1000PHYTOMENADION Vitamin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phytomenadion-vitamin/
1001TICARCILIN Thuốc kháng sinh; penicilin bán tổng hợp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ticarcilin-thuoc-khang-sinh-penicilin-ban-tong-hop/
1002DEXAMETHASON Glucocorticoid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dexamethason-glucocorticoid/
1003Công dụng trị bệnh tuyệt vời của cây sả – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cong-dung-tri-benh-tuyet-voi-cua-cay-sa/
1004Chuyện chăn gối: Nên nói gì trước, trong và sau khi “yêu”? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/chuyen-chan-goi-nen-noi-gi-truoc-trong-va-sau-khi-yeu/
1005DOPAMIN Thuai??i??c kAi??ch thAi??ch hai??i?? tha?i??n kinh giao ca??m – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dopamin-thuoc-kich-thich-he-than-kinh-giao-cam/
1006Chế độ dinh dưỡng những trẻ biếng ăn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/che-do-dinh-duong-nhung-tre-bieng-an/
1007AMOXICILIN VÀ CLAVULANAT Kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amoxicilin-va-clavulanat-khang-khuan/
1008POVIDON IOD thuốc Sát khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/povidon-iod-thuoc-sat-khuan/
1009PROPRANOLOL thuốc Chẹn beta – adrenergic – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propranolol-thuoc-chen-beta-adrenergic/
1010PREDNISOLON thuốc chống viêm corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/prednisolon-thuoc-chong-viem-corticosteroid/
1011PIPERAZIN thuốc trị giun – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/piperazin-thuoc-tri-giun/
1012DAPHAZYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAPHAZYL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/daphazyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daphazyl/
1013ÍCH MẪU – DavinFrance: Bổ huyết, điều kinh làm giảm triệu chứng rối loạn kinh nguyệt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ich-mau-davinfrance-bo-huyet-dieu-kinh-lam-giam-trieu-chung-roi-loan-kinh-nguyet/
1014PROPOFOL thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propofol-thuoc-an-than/
1015DOMPERIDON Thuai??i??c chai??i??ng nA?n – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/domperidon-thuoc-chong-non/
1016Khắc phục tình trạng rụng tóc dễ dàng như trở bàn tay – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/khac-phuc-tinh-trang-rung-toc-de-dang-nhu-tro-ban-tay/
1017Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-9/
1018Thử ngay những động tác sau để mỡ cằm biến mất nhanh chóng! – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thu-ngay-nhung-dong-tac-sau-de-mo-cam-bien-mat-nhanh-chong/
1019Đừng nhầm lẫn tác dụng phụ của thuốc tránh thai với việc bạn đang mang thai – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dung-nham-lan-tac-dung-phu-cua-thuoc-tranh-thai-voi-viec-ban-dang-mang-thai/
1020Accupril® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/accupril/
1021PROGUANIL thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/proguanil-thuoc-chong-sot-ret/
1022CETIRIZIN HYDROCLORID Kháng histamin; đối kháng thụ thể H1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cetirizin-hydroclorid-khang-histamin-doi-khang-thu-the-h1/
1023PROPYLTHIOURACIL thuốc kháng giáp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propylthiouracil-thuoc-khang-giap/
1024PYRIDOSTIGMIN BROMID thuốc chống nhược cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pyridostigmin-bromid-thuoc-chong-nhuoc-co/
1025DOBUTAMIN thuai??i??c kAi??ch thAi??ch tim. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dobutamin-thuoc-kich-thich-tim/
1026CLOROTHIAZID Thuốc lợi tiểu thuộc nhóm thiazid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clorothiazid-thuoc-loi-tieu-thuoc-nhom-thiazid/
1027SORBITOL thuốc nhuận tràng thẩm thấu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sorbitol-thuoc-nhuan-trang-tham-thau/
10283 thói quen hằng ngày gây tổn hại tinh trùng bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/3-thoi-quen-hang-ngay-gay-ton-hai-tinh-trung-ban-nen-biet/
1029CLONIDIN Thuốc chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clonidin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
1030POHEPA: Bảo vệ tế bào gan và phục hồi chức năng gan – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pohepa-bao-ve-te-bao-gan-va-phuc-hoi-chuc-nang-gan/
1031Dầu dừa có thể trị bệnh vảy nến không? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dau-dua-co-the-tri-benh-vay-nen-khong/
1032VISINE ORIGINAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VISINE ORIGINAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/visine-original-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-visine-original/
1033DIATRIZOAT Cha??t ca??n quang tha?�m tha??u cao – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diatrizoat-chat-can-quang-tham-thau-cao/
1034VITREOLENT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITREOLENT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitreolent-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitreolent/
1035VACCIN tạo miễn dịch chủ động RUBELLA – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-tao-mien-dich-chu-dong-rubella/
1036DEHYDROEMETIN Thua��c dia��t vi sinh va?�t A�??n bA�o – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dehydroemetin-thuoc-diet-vi-sinh-vat-don-bao/
1037STREPTOKINASE thuốc tiêu huyết khối – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/streptokinase-thuoc-tieu-huyet-khoi/
1038Bố mẹ làm gì nếu bé kén ăn? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bo-me-lam-gi-neu-be-ken-an/
1039DIGOXIN Thuai??i??c chai??i??ng loa??n nhai??i??p, glycosid trai??? tim – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/digoxin-thuoc-chong-loan-nhip-glycosid-tro-tim/
1040ARTEMISININ Thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/artemisinin-thuoc-chong-sot-ret/
1041DIPYRIDAMOL Thuai??i??c khA?ng tiai???u ca?i??u. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dipyridamol-thuoc-khang-tieu-cau/
1042BIO – DavinFrance – Viên nang – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bio-davinfrance-vien-nang/
1043Điểm mặt những nguyên nhân khiến bạn ra máu bất thường – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diem-mat-nhung-nguyen-nhan-khien-bạn-ra-mau-bat-thuong-2/
1044PYRANTEL thuốc giun – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pyrantel-thuoc-giun/
1045Tiết lộ phương pháp tránh thai khi cho con bú – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tiet-lo-phuong-phap-tranh-thai-khi-cho-con-bu/
1046Làm thế nào để đối mặt với bệnh gan nhiễm mỡ? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lam-the-nao-de-doi-mat-voi-benh-gan-nhiem-mo/
1047DAUNORUBICIN Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/daunorubicin-chong-ung-thu/
1048POLYMYXIN B thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polymyxin-b-thuoc-khang-sinh/
1049WELLFERON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc WELLFERON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/wellferon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-wellferon/
1050CICLOSPORIN Thuốc giảm miễn dịch. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ciclosporin-thuoc-giam-mien-dich/
1051DANTROLEN NATRI Thua��c tra��c tia??p giA?n c?? vA?n – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dantrolen-natri-thuoc-truc-tiep-gian-co-van/
1052CALYPSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALYPSOL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calypsol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calypsol/
1053Phân loại sẹo và cách điều trị sẹo mà bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phan-loai-seo-va-cach-dieu-tri-seo-ma-ban-nen-biet/
1054Diclofenac Thuai??i??c chai??i??ng viA?m khA?ng steroid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diclofenac-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1055DEHYDROEMETIN Thuốc diệt vi sinh vật đơn bào – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dehydroemetin-thuoc-diet-vi-sinh-vat-don-bao-2/
1056CLORTALIDON Lợi tiểu; Chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clortalidon-loi-tieu-chong-tang-huyet-ap/
1057DOXAZOSIN Thuai??i??c phong ba?? thai??? thai??? alpha – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/doxazosin-thuoc-phong-be-thu-the-alpha/
1058VASOPRESSIN (CÁC VASOPRESSIN) Hormon chống bài niệu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vasopressin-cac-vasopressin-hormon-chong-bai-nieu/
1059CISPLATIN Thuốc hóa trị liệu chống ung thư. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cisplatin-thuoc-hoa-tri-lieu-chong-ung-thu/
1060CINARIZIN Kháng histamin (H1). – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cinarizin-khang-histamin-h1/
1061ACID IOPANOIC Thuốc chụp X – quang đường mật – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-iopanoic-thuoc-chup-x-quang-duong-mat/
1062PROPAFENONE thuốc chống loạn nhịp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propafenone-thuoc-chong-loan-nhip/
1063DIFLUNISAL Thuai??i??c chai??i??ng viA?m khA?ng steroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diflunisal-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1064BỔ MÁU – DavinFrance: Bổ sung sắt giúp dự phòng và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bo-mau-davinfrance-bo-sung-sat-giup-du-phong-va-cai-thien-tinh-trang-thieu-mau-do-thieu-sat/
1065SẮT DEXTRAN thuốc trị thiếu máu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sat-dextran-thuoc-tri-thieu-mau/
1066PARACETAMOL thuốc Giảm đau, hạ sốt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/paracetamol-thuoc-giam-dau-ha-sot/
1067CLARITHROMYCIN Kháng sinh macrolid bán tổng hợp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clarithromycin-khang-sinh-macrolid-ban-tong-hop/
1068DEXTRAN 1 dA?ng A�a�? phA?ng nga��a pha??n va�� do dextran cao phA?n ta�� – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dextran-1-dung-de-phong-ngua-phan-ve-do-dextran-cao-phan-tu/
1069ACID VALPROIC Thuốc chống động kinh (dẫn chất của acid béo) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-valproic-thuoc-chong-dong-kinh-dan-chat-cua-acid-beo/
1070Những triệu chứng mang thai thường gặp ở tuần thứ 18 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhung-trieu-chung-mang-thai-thuong-gap-o-tuan-thu-18/
1071PILOCARPIN thuốc cholinergic dùng cho mắt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pilocarpin-thuoc-cholinergic-dung-cho-mat/
1072VINCRISTIN – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VINCRISTIN – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vincristin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vincristin-richter/
1073CEFAPIRIN Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefapirin-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-1/
1074Mách bạn cách chữa dứt điểm nghẹt mũi cho con – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/mach-ban-cach-chua-dut-diem-nghet-mui-cho-con/
1075SPIRONOLACTONE thuốc lợi tiểu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/spironolacton-thuoc-loi-tieu/
1076CITI – DavinFrance (Vỉ): Tăng cường trí nhớ giảm căng thẳng thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/citi-davinfrance-vi-tang-cuong-tri-nho-giam-cang-thang-than-kinh/
1077DIPHENHYDRAMIN Thuai??i??c khA?ng histamin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diphenhydramin-thuoc-khang-histamin/
1078ALTEPLASE Thuốc tan huyết khối – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alteplase-thuoc-tan-huyet-khoi/
1079SANDOSTATIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANDOSTATIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sandostatin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sandostatin/
1080POLYGELIN Chất thay thế huyết tương – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/polygelin-chat-thay-the-huyet-tuong/
1081Abelcet® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abelcet-la-thuoc-gi/
1082PETHIDIN HYDROCLORID thuốc Giảm đau – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pethidin-hydroclorid-thuoc-giam-dau/
1083VITABACT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITABACT – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vitabact-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitabact/
1084METHOTREXAT Thuốc chống ung thư (liều cao) và ức chế miễn dịch (liều thấp). – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/methotrexat-thuoc-chong-ung-thu-lieu-cao-va-uc-che-mien-dich-lieu-thap/
1085DEXTROPROPOXYPHEN Gia??m ho. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dextropropoxyphen-giam-ho/
1086AMLODIPIN Chống đau thắt ngực, chống tăng huyết áp, chất đối kháng kênh calci – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amlodipin-chong-dau-that-nguc-chong-tang-huyet-ap-chat-doi-khang-kenh-calci/
1087PROCAIN PENICILIN thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/procain-penicilin-thuoc-khang-khuan/
1088ZIKAFAN: Bổ phế – Trừ ho – Tiêu đờm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/zikafan-bo-phe-tru-ho-tieu-dom/
1089THUỐC PHIỆN Thuốc giảm đau, thuốc ngủ (gây nghiện) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-phien-thuoc-giam-dau-thuoc-ngu-gay-nghien/
1090PHENOXYMETHYL PENICILIN thuốc Kháng sinh nhóm beta – lactam – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phenoxymethyl-penicilin-thuoc-khang-sinh-nhom-beta-lactam/
1091CARVEDILOL Thuốc chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/carvedilol-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
1092AMIODARON Thuốc chống loạn nhịp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amiodaron-thuoc-chong-loan-nhip/
1093CALMOL 325 / CALMOL 500 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALMOL 325 / CALMOL 500 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calmol-325-calmol-500-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calmol-325-calmol-500/
1094CLORHEXIDIN Thuốc sát khuẩn và khử khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clorhexidin-thuoc-sat-khuan-va-khu-khuan/
1095Nếu muốn làm mẹ đơn thân, bạn cần biết về thụ tinh nhân tạo! – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/neu-muon-lam-mẹ-don-than-bạn-can-biet-ve-thu-tinh-nhan-tao/
1096Triệu chứng của hen suyễn, lời cảnh báo chớ nên xem nhẹ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/trieu-chung-cua-hen-suyen-loi-canh-bao-cho-nen-xem-nhe/
1097DANZEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DANZEN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/danzen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-danzen/
1098DAFLON 500 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAFLON 500 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/daflon-500-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daflon-500-mg/
1099Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-11/
1100Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-12/
1101PAPAVERIN Thuốc chống co thắt – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/papaverin-thuoc-chong-co-that/
1102Thuốc abacavir là gì? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-abacavir-la-gi-2/
1103Làm thế nào để ngăn ngừa thai ngoài ý muốn? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/lam-the-nao-de-ngan-ngua-thai-ngoai-y-muon/
1104DISOPYRAMID Thuai??i??c chai??i??ng loa??n nhai??i??p – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/disopyramid-thuoc-chong-loan-nhip/
1105CLOMIPRAMIN HYDROCLORID Thuốc chống trầm cảm. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clomipramin-hydroclorid-thuoc-chong-tram-cam/
1106VACCIN LAO Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-lao-vaccinum-tuberculosis-bcg-cryodesiccatum/
1107DÉCAPEPTYL 0,1 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCAPEPTYL 0,1 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decapeptyl-01-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decapeptyl-01-mg/
1108Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-16/
1109Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-17/
1110DEXTRAN 70 Da��ch truya�?n thay tha?? huya??t t?�??ng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dextran-70-dich-truyen-thay-the-huyet-tuong/
1111Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-18/
1112Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-19/
1113CEFPIROM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 4. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefpirom-khang-sinh-cephalosporin-the-he-4/
1114ALAXAN thuốc gì? công dụng và giá thuốc ALAXAN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alaxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alaxan/
1115VACCIN DẠI Rabies vaccine – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-dai-rabies-vaccine/
1116PRAZIQUANTEL thuốc diệt giun sán – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/praziquantel-thuoc-diet-giun-san/
1117VACCIN BẠI LIỆT BẤT HOẠT (VACCIN SALK, IPV) – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-bai-liet-bat-hoat-vaccin-salk-ipv/
1118DẦU GẤC – Davinci: Giúp đẹp da, tốt cho tim mạch, chỗng lão hóa – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dau-gac-davinci-giup-dep-da-tot-cho-tim-mach-chong-lao-hoa/
1119CLOFIBRAT Thuốc hạ lipid máu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clofibrat-thuoc-ha-lipid-mau/
1120PROTAMIN SULFAT thuốc giải độc heparin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/protamin-sulfat-thuoc-giai-doc-heparin/
1121CEFALOTIN Thuốc tiêm kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefalotin-thuoc-tiem-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-1/
1122DINATRI CALCI EDETAT Cha??t ta??o phai??i??c, thuai??i??c gia??i Ai??ai??i??c chAi?? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dinatri-calci-edetat-chat-tao-phuc-thuoc-giai-doc-chi/
1123AMOXICILIN Kháng sinh nhóm beta lactam, aminopeni-cilin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amoxicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam-aminopeni-cilin/
1124ATROPIN Thuốc kháng acetyl cholin (ức chế đối giao cảm). – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atropin-thuoc-khang-acetyl-cholin-uc-che-doi-giao-cam/
1125PIPERACILIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/piperacilin-thuoc-khang-sinh/
1126ASPARAGINASE Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/asparaginase-thuoc-chong-ung-thu/
1127CEFEPIM Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 4. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefepim-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-4/
1128Abiraterone – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abiraterone/
1129Bật mí lợi ích tuyệt vời của rau xà lách – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bat-mi-loi-ich-tuyet-voi-cua-rau-xa-lach/
1130ARTEMETHER Thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/artemether-thuoc-chong-sot-ret/
1131Hiện tượng ra đốm máu ở chị em phụ nữ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/hien-tuong-ra-dom-mau-o-chi-em-phu-nu/
1132CLORPROPAMID Thuốc chống đái tháo đường nhóm sulfonylurê. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clorpropamid-thuoc-chong-dai-thao-duong-nhom-sulfonylure/
1133Những thay đổi của cơ thể mẹ bầu và thai nhi ở tuần thứ 19 – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/nhung-thay-doi-cua-co-the-me-bau-va-thai-nhi-o-tuan-thu-19/
1134THUỐC UỐNG BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-uong-bu-nuoc-va-dien-giai/
1135Diazepam An tha?�n, gia??i lo, gA?y nga��. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diazepam-an-than-giai-lo-gay-ngu/
1136Bụi có thể khiến bạn tăng cân? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bui-co-the-khien-ban-tang-can/
1137PROPYLIODON thuốc cản quang chụp phế quản – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/propyliodon-thuoc-can-quang-chup-phe-quan/
11384 mẹo nhỏ giúp trị sẹo ở chân bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/4-meo-nho-giup-tri-seo-o-chan-ban-nen-biet/
1139ALBENDAZOL Thuốc chống giun sán phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/albendazol-thuoc-chong-giun-san-pho-rong/
1140Viêm gan siêu vi và virus viêm gan: Tìm hiểu ngay để phòng tránh bệnh – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/viem-gan-sieu-vi-va-virus-viem-gan-tim-hieu-ngay-de-phong-tranh-benh/
1141Abomacetin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abomacetin/
1142Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-20/
1143CLINDAMYCIN Kháng sinh họ lincosamid. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clindamycin-khang-sinh-ho-lincosamid/
1144Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abboticin-21/
1145SULFASALAZINE thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sulfasalazine-thuoc-khang-khuan/
1146BỔ KHỚP – PHÁP: Duy trì sức khỏe xương khớp – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/bo-khop-phap-duy-tri-suc-khoe-xuong-khop/
1147DÉCAPEPTYL 3,75 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCAPEPTYL 3,75 mg – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decapeptyl-375-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decapeptyl-375-mg/
1148PROMETHAZIN HYDROCLORID thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/promethazin-hydroclorid-thuoc-an-than/
1149ACID PARA – AMINOBENZOIC Thuốc chống nắng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-para-aminobenzoic-thuoc-chong-nang/
1150ACID TRANEXAMIC Thuốc cầm máu – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acid-tranexamic-thuoc-cam-mau/
1151PIROXICAM thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/piroxicam-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1152Si rô Davinmo: tăng cường sức đề kháng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/si-ro-davinmo-tang-cuong-suc-de-khang/
1153CLOROQUIN Thuốc điều trị sốt rét, diệt amip, chống thấp khớp, điều trị luput ban đỏ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cloroquin-thuoc-dieu-tri-sot-ret-diet-amip-chong-thap-khop-dieu-tri-luput-ban-do/
1154DILTIAZEM Thuai??i??c Ai??ai??i??i khA?ng calci, trai??i?? Ai??au tha??t ngai??i??c vAi?? tA?ng huya??t A?p – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/diltiazem-thuoc-doi-khang-calci-tri-dau-that-nguc-va-tang-huyet-ap/
1155Acarosan® – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/acarosan/
1156DEFEROXAMIN Thua��c gia??i A�a��c do nga�� A�a��c sa??t, nhA?m – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/deferoxamin-thuoc-giai-doc-do-ngo-doc-sat-nhom/
1157SIMVASTATIN thuốc tim mạch – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/simvastatin-thuoc-tim-mach/
1158PROGESTERONE – Hormon progestin – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/progesterone-hormon-progestin/
1159CYMODO-200: Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cymodo-200-khang-sinh-the-he-moi-pho-rong/
11602 mặt của tính thích cạnh tranh ở trẻ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/2-mạt-của-tinh-thich-canh-tranh-o-trẻ/
1161DIHYDROERGOTAMIN Chai??i??ng Ai??au nai??i??a Ai??a?i??u,hai??i??y giao ca??m alpha – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dihydroergotamin-chong-dau-nua-dauhuy-giao-cam-alpha/
1162Viêm gan và tình dục, câu chuyện về lây truyền bệnh và sự an toàn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/viem-gan-va-tinh-duc-cau-chuyen-ve-lay-truyen-benh-va-su-an-toan/
1163PHARFRANTON: Bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/pharfranton-bo-sung-vitamin-khoang-chat-cho-co-the-2/
1164Abciximab – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/abciximab/
1165ATAPULGIT Chất hấp phụ chống ỉa chảy – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/atapulgit-chat-hap-phu-chong-ia-chay/
1166SMEC – DavinFrance – Điều trị tiêu chảy bảo vệ dạ dày và đường ruột – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/smec-davinfrance-dieu-tri-tieu-chay-bao-ve-da-day-va-duong-ruot/
1167CLOTRIMAZOL Thuốc chống nấm tại chỗ, phổ rộng. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/clotrimazol-thuoc-chong-nam-tai-cho-pho-rong/
1168SOTALOL thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sotalol-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
1169VACCIN LIÊN HỢP HAEMOPHILUS TYP B – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-lien-hop-haemophilus-typ-b/
1170SUXAMETHONIUM thuốc chẹn thần kinh – cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/suxamethonium-thuoc-chen-than-kinh-co/
1171PHENOBARBITAL thuốc Chống co giật và an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/phenobarbital-thuoc-chong-co-giat-va-an-than/
1172Lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe đến từ việc uống sữa dê – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loi-ich-tuyet-voi-cho-suc-khoe-den-tu-viec-uong-sua-de/
1173VACCIN SỞI MORBILLORUM VIVUM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-soi-morbillorum-vivum/
1174SULFACETAMID NATRI thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/sulfacetamid-natri-thuoc-khang-khuan/
1175DECOLGEN FORTE – DECOLGEN LIQUIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECOLGEN FORTE – DECOLGEN LIQUIDE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/decolgen-forte-decolgen-liquide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decolgen-forte-decolgen-liquide/
1176CERE – DavinFrance (Vỉ): Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cere-davinfrance-vi-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
1177ALCURONIUM CLORID Thuốc phong bế thần kinh cơ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alcuronium-clorid-thuoc-phong-be-than-kinh-co/
1178CISAPRID Thuốc gây tiết acetylcholin, thuốc tăng vận động dạ dày. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cisaprid-thuoc-gay-tiet-acetylcholin-thuoc-tang-van-dong-da-day/
1179METFORMIN Thuốc chống đái tháo đường (uống)https://tracuuthuoctay.com/metformin-thuoc-chong-dai-thao-duong-uong/
1180CIMETIDIN Kháng thụ thể H2 histamin. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cimetidin-khang-thu-the-h2-histamin/
1181AMIKACIN Kháng sinh họ aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amikacin-khang-sinh-ho-aminoglycosid/
1182ALBUMIN Thuốc tăng thể tích máu, thuốc chống tăng bilirubin huyết – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/albumin-thuoc-tang-the-tich-mau-thuoc-chong-tang-bilirubin-huyet/
1183METOCLOPRAMID thuốc Chống nôn.Thuốc chẹn thụ thể dopamin.Thuốc kích thích nhu động dạ dày – ruột. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/metoclopramid-thuoc-chong-non-thuoc-chen-thu-the-dopamin-thuoc-kich-thich-nhu-dong-da-day-ruot/
1184CEFPODOXIM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cefpodoxim-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
1185TRETINOIN Retinoid dùng bôi trị trứng cá – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tretinoin-retinoid-dung-boi-tri-trung-ca/
1186DAPSON thua��c a��c cha?? sa�� phA?t tria�?n ca��a tra��c khua?�n Hansen – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/dapson-thuoc-uc-che-su-phat-trien-cua-truc-khuan-hansen/
1187CEFTAZIDIM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ceftazidim-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
1188SELEN SULFID thuốc chống bã nhờn, chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/selen-sulfid-thuoc-chong-ba-nhon-chong-nam/
1189VACCIN TẢ cholerae inactivatum – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-ta-cholerae-inactivatum/
1190CALCREM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCREM – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/calcrem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcrem/
1191Loại trái cây và vitamin nào tốt cho bạn khi kinh nguyệt ra quá nhiều? – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/loai-trai-cay-va-vitamin-nao-tot-cho-ban-khi-kinh-nguyet-ra-qua-nhieu/
1192ALIMEMAZIN Ðối kháng thụ thể histamin H1, thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/alimemazin-doi-khang-thu-the-histamin-h1-thuoc-an-than/
1193DAIVONEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAIVONEX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/daivonex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daivonex/
1194VACCIN GIẢI ĐỘC TỐ BẠCH HẦU Vaccinum diphtheriae adsorbatum – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaccin-giai-doc-to-bach-hau-vaccinum-diphtheriae-adsorbatum/
11959 nguyên tắc vàng để giảm cân an toàn bạn nên nắm rõ – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/9-nguyen-tac-vang-de-giam-can-an-toan-ban-nen-nam-ro/
1196SELEGILINE thuốc chữa bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/selegiline-thuoc-chua-benh-parkinson/
1197THUỐC TƯƠNG TỰ HORMON GIẢI  PHÓNG GONADOTROPIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/thuoc-tuong-tu-hormon-giai-phong-gonadotropin/
1198AMPHOTERICIN B Kháng sinh chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/amphotericin-b-khang-sinh-chong-nam/
1199DESMOPRESSIN Cha��ng la�?i nia��u – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/desmopressin-chong-loi-nieu/
1200CLORAL HYDRAT Thuốc an thần gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/cloral-hydrat-thuoc-an-than-gay-ngu/
1201Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/tong-hop-bai-viet-tai-tra-cuu-thuoc-tay/
1202VEROSPIRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VEROSPIRON – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/verospiron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-verospiron/
1203VASOBRAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VASOBRAL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vasobral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vasobral/
1204VENTOLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VENTOLIN – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/ventolin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ventolin/
1205VASTAREL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VASTAREL – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vastarel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vastarel/
1206VERGETURINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VERGETURINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vergeturine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vergeturine/
1207VAXEM HIB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VAXEM HIB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/vaxem-hib-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vaxem-hib/
1208VEYBIROL-TYROTHRICINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VEYBIROL-TYROTHRICINE – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/veybirol-tyrothricine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-veybirol-tyrothricine/
1209VERORAB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VERORAB – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/verorab-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-verorab/
1210VARILRIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VARILRIX – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/varilrix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-varilrix/
1211VIARTRIL-S thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VIARTRIL-S – Tra Cứu Thuốc Tâyhttps://tracuuthuoctay.com/viartril-s-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-viartril-s/