Osnova témat

 • Tento kurz se zaměřuje na fenomén kyberšikany. V jednotlivých blocích projdeme problematiku kyberšikany od základních definic a chatrakteristik, přes jednotlivé typy kyberšikany až po vybrané kazuistiky a návrhy prevence a řešení.

  Jednotlivé bloky kurzu mají podobu videopřednášek, které připravili pánové doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci.

  Tyto bloky pak doplňují texty Martina Kožíška ze sdružení CZ.NIC, které problematiku kyberšikany shrnují v samostatném textu a doplňují o další známé kazuistky v ČR.

 • Teoretický úvod

   
 • Projevy a vybrané případy

   

   

 • Jak kyberšikaně předcházet a jak ji řešit

   

   

 • Shrnutí