Packetový přenos, routing

Vrstevnatý model počítačové sítě

L3

Třetí vrstva je reprezentovaná především protokoly IPv4 a IPv6. L3 přináší především globální adresování a routing. Tedy globální adresy, které lze (až na problém s malým adresním rozsahem IPv4) přidělit všem stanicím v celém Internetu a routing je metoda, jak potenciálně dopravit data z libovolné stanice v Internetu na jakoukoliv jinou libovolnou stanici (adresu) a to bez ohledu na délku cesty, počet přeskoků přes různá zařízení a různé přenosové technologie, které se cestou mohou použít.

Mimo to L3 přináší další důležité funkce - adaptaci MTU (Maximum Transfer Unit) - největší velikost packetu, kterou dovede doručit konkrétní L2 a která může být pro každou L2 technologii jiná. Nebo schopnost in-band signalizace o chybách, které se stanou kdekoliv cestou, pomocí protokolu ICMP, který je součástí rodiny protokolů IP a jeho implementace je povinná společně s IP.

Odkazy: