Packetový přenos, routing

Přenos dat

Sériové porty a modem

Počítačové sítě byly ve svých začátcích realizovány pomocí sériových linek mezi počítači, které mají charakter pevně spojeného okruhu. Přidáním modemů a telefonní sítě mezi sériové porty došlo k prodloužení dosahu počítačové sítě z řádově stovek metrů na stovky kilometrů a také přišlo rozšíření o možnost vytočit spojení a tedy sestavit okruh dynamicky.

Přenos přes sériový port - ať už s pomocí a nebo bez pomoci modemu - znamenal schopnost dvou počítačů přenést data z výstupního bufferu odesílatele do vstupního bufferu příjemce. Ještě před počítačovými sítěmi v dnešním smyslu sloužila tato abstrakce různým aplikacím založeným na sémantice přepínání okruhů, jako jsou textové terminály (VT100) nebo přenos souborů protokolem zmodem.

Dnes se sériový terminál stále používá pro připojení na konzole různých embedded zažízení a zmodem pro přenos obrazů na flashování firmwaru v embedded zařízeních. Software pro stranu klienta je například minicom (https://linux.die.net/man/1/minicom).

Odkazy: