Shrnutí

Důsledky kyberšikany

Rozpoznat důsledky následků kyberšikany je velice obtížné. Oběť, která je psychicky týrána nemá na rozdíl od klasické šikany modřiny nebo jiné viditelné stopy. Mnohdy jsou oběti uzavřené, nekomunikují a začínají se chovat odlišně. Jejich chování je zdůvodňováno pubertou nebo jinou významnou událostí v životě (úmrtí, ztrátou zaměstnání, změna prostředí). Mezi důvody můžeme zařadit i strach z reakcí rodičů, okolí nebo sekundární viktimizaci v případě řešení situace. Oběť, která je vydírána má mnohdy pocit, že situace je bezvýchodná a je na její řešení sama.