Kontejnery

Nastavení sítě pro kontejnery

Zatím nebudeme zabíhat do detailů. Rozebrání funkce ethernetových switchů, softwarová emulace switche v Linuxu - bridge a routing v Linuxu bude obsahem následující kapitoly a ještě se k tomu několikát vrátíme v dalších kapitolách. Zatím tedy jen popíšeme, s čím začneme. Následující schéma ukazuje experimentální VM s kontejnery uvnitř, jak budou vypadat po instalaci LXC a vytvoření prvního kontejneru resp. prvních několika kontejnerů:

VM a LXC

V tomto případě jsou kontejnery propojeny bridgem lxcbr0, ale do internetu přistupují jen nepřímo přes NAT. IP adresy kontejnerům přiděluje minimalistický DHCP server dnsmasq.