Kontejnery

Vytvoření kontejneru

Dejme tomu, že budeme chtít pro jednoduchost a relativní úspornost používat kontejnery s userpacem distribuce Debian 10 (buster). Opět půjdeme cestou použití předpřipraveného image, který lze automaticky stáhnout a nainstalovat do nově vytvořeného kontejneru pomocí template download . Prakticky stačí jediný příkaz lxc-create -t download -n c1 -- -d debian -r buster -a amd64, který kontejner založí a spustí template download, který stáhne distribuci debian, verzi buster pro architekturu amd64. Příklad výstupu je:

root@osboxes:/home/osboxes# lxc-create -t download -n c1 -- -d debian -r buster -a amd64
Setting up the GPG keyring
Downloading the image index
Downloading the rootfs
Downloading the metadata
The image cache is now ready
Unpacking the rootfs

---
You just created a Debian buster amd64 (20201229_05:24) container.

To enable SSH, run: apt install openssh-server
No default root or user password are set by LXC.

Existenci kontejneru ověříme příkazem lxc-ls. Následně jej nastartujeme příkazem lxc-start c1 . Dále ověříme, že kontejner běží pomocí lxc-info c1 a vstoupíme do terminálu kontejneru lxc-attaach c1 a porozhlédneme se uvnitř kontejneru:

root@osboxes:/home/osboxes# lxc-ls
c1  
root@osboxes:/home/osboxes# lxc-info c1
Name:      c1
State:     STOPPED
root@osboxes:/home/osboxes# lxc-start c1
root@osboxes:/home/osboxes# lxc-info c1
Name:      c1
State:     RUNNING
PID:      65910
IP:       10.0.3.9
CPU use:    0.31 seconds
BlkIO use:   120.00 KiB
Memory use:   16.24 MiB
KMem use:    3.99 MiB
Link:      vethwfg1Dt
 TX bytes:   1.51 KiB
 RX bytes:   2.26 KiB
 Total bytes:  3.76 KiB
root@osboxes:/home/osboxes# lxc-attach c1
root@c1:/# hostname
c1
root@c1:/# ps ax
  PID TTY   STAT  TIME COMMAND
   1 ?    Ss   0:00 /sbin/init
   47 ?    Ss   0:00 /lib/systemd/systemd-journald
   56 ?    Ss   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --
   58 ?    Ss   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
   72 ?    Ss   0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhc
   93 pts/3  Ss+  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud pts/3 115200,38400,9600 v
   94 pts/1  Ss+  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud pts/1 115200,38400,9600 v
   95 pts/2  Ss+  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud pts/2 115200,38400,9600 v
   96 pts/1  Ss+  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600
   97 pts/0  Ss+  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud pts/0 115200,38400,9600 v
   99 pts/2  Ss   0:00 /bin/bash
  110 pts/2  R+   0:00 ps ax

Z terminálu kontejneru lze vystoupit - vrátit se zpět do VM stiskem Ctrl-D nebo příkazem exit.