Spuštění virtuálního stroje

VirtualBox

V první řadě je třeba nainstalovat hypervisor - virtualizační prostředí pro operační systém, který používáte na své pracovní stanici. VirtualBox je dostupný zdarma pro osobní užití a výukové účely. Pro detaily si dovolujeme odkázat na aktuální licenci, která je dostupná společně s balíčky ke stažení na stránkách projektu: https://www.virtualbox.org/.

Pro instalaci VirtualBoxu vyberte na stránkách https://www.virtualbox.org/ poslední doporučenou verzi pro operační systém, který máte na vaší pracovní stanici. Stáhněte příslušný balíček se softwarem a nainstalujte jej dle návodu (v závislosti na vašem operačním systému, respektive prostředí).