Úvod do použitého virtuálního prostředí

Nainstalovaný VM s Ubuntu Linuxem je obdobný čistě nainstalovanému virtuálnímu serveru. Obdobného výsledku dosáhnete stažením oficiálního instalačního ISO image Ubuntu Server 20.04 LTS a standardní instalací. Tento postup je však mírně zdlouhavější a proto doporučujeme použít image projektu OS Boxes. Pokud by však image od OS Boxes nevyhovoval, je zde manuální instalace nebo případně použítí jiných image souborů, například od konkurenčního projektu VirtualBoxes - https://virtualboxes.org/images/ubuntu-server/.