Úvod do použitého virtuálního prostředí

Přihlášení

První přihlášení je zapotřebí udělat přes konzoli - ta je ukázana na posledním screenshotu v minulé kapitole. Jméno a heslo pochopitelně závisí na použitém image respektive na volbě při instalaci.

Pro další práci lze buď používat dále konzoli nebo v mnoha případech o něco pohodlnější SSH klient (na Linuxu ssh v terminálu, na Windows například PuTTY - https://www.putty.org/ ). Na to, aby se k VM bylo možné připojit SSH klientem je třeba splnit podmínky:

 • Mít nainstalovaný SSH server - příkazem sudo apt install ssh,
 • mít nastavenou IP adresu na bridged síťovém rozhraní VM,
 • znát tuto IP adresu na VM - příkazem ip address a hledáme IPv4 adresu na síťovém rozhraní enp0s3 resp. eth0.

Následující screenshot ukazuje náš příklad, kdy VM dostalo na brdiged síťové rozhraní IP adresu od DHCP serveru.

VM IP address

Z výpisu tedy vidíme, že IP adresa na rozhraní enp0s3 je 192.168.0.100.

Zkusíme se tedy připojit (poté, co se přesvědčíme, že máme nainstalovaný SSH server na VM) SSH klientem z pracovní stanice na VM. Pokud vše vyjde, uvidíte obdobný výstup jako když jsme na naší (linuxové) pracovní stanici použil příkaz ssh osboxes@192.168.0.100:

th@tapir:~$ ssh osboxes@192.168.0.100
The authenticity of host '192.168.0.100 (192.168.0.100)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:gTCDYqbsUNGHwrFRV1XuiFa+PpQ+nE2uoD0QqMGm5WE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.100' (ECDSA) to the list of known hosts.
osboxes@192.168.0.100's password: 
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-28-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

 System information as of Wed 30 Dec 2020 02:01:45 AM UTC

 System load:  0.0        Processes:        110
 Usage of /home: 0.0% of 249.01GB  Users logged in:     1
 Memory usage:  23%        IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.100
 Swap usage:   0%

 * Introducing self-healing high availability clusters in MicroK8s.
  Simple, hardened, Kubernetes for production, from RaspberryPi to DC.

   https://microk8s.io/high-availability

182 updates can be installed immediately.
97 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


Last login: Tue Dec 29 04:16:27 2020
/usr/bin/xauth: file /home/osboxes/.Xauthority does not exist
osboxes@osboxes:~$

U vás se bude pochopitelně lišit IP adresa, ev. použijete jiný SSH klient, pokud máte na pracovní stanici jiný OS, než Linux.