Počítačové sítě

WAN L2

První z nich je Frame Relay (https://cs.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay). Frame Relay sice počítal s tím, že přes společnou packetovou síť budou konfigurované víceméně statické virtuální okruhy, ale nově umožnil multiplex okruhů přes fyzickou linku. Další iterací je PPP (https://cs.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol). PPP poskytuje podporu (nejen) pro protokoly z rodiny TCP/IP nad sériovými linkami různých druhů. PPP umožnil provoz protokolu IP, který je čistě packetově orientovaný, nad spojeným okruhem, který vycházel z abstrakce sériové linky. Zatímco Frame Relay v historii zapadl, potokol PPP se masivně používá jako adaptační vrstva pro protokol IP na všech DSL linkách a 2G až 4G mobilních sítích.