Vrstevnatý model počítačové sítě

L1+2

Víme už, že první vrstva zahrnuje síťová média (kabely, eventuálně HW potřebný k bezdrátovému přenosu) a hardware pro připojení počítače do sítě (tedy síťová rozhraní). Druhá vrstva má za úkol odtransportovat datagramy z vyšších vrstev přes danou první vrstvu. První a druhá vrstva jsou spolu úzce spojeny podle média, které se k přenosu používá. Společně musí vyřešit kódování dat, detekci a opravy chyb při přenosu, řízení přístupu k médiu a v případě multi-access sítí, jako je třeba Ethernet, také adresování v rámci daného segmentu.

Odkazy: