Vrstevnatý model počítačové sítě

L5-7

Vrstvy od L5 výše jsou zpravidla realizovány knihovnami v userspace. Některé aplikace (aplikace spadají do L7) používají přímo protokoly čtvrté vrstvy přes její API - BSD sockety. Obecně se zpravidla chápou problémy na L1-4 jako zodpovědnost síťařů a potíže a bugy na L5-7 spíše jako problém programátora aplikace nebo autora knihovny poskytující L5 či L6 funkce.