Vrstevnatý model počítačové sítě

ISO/OSI model vs TCP/IP

Pro snadnou orientaci uvádíme tabulku vrstev v ISO/OSI modelu. Pro terminologickou přesnost ke každé vrstvě uvádíme i jméno PDU, které by se mělo používat pro data, která tato vrstva zpracovává či vytváří:

Vrstva Název PDU Příklad
L7 Aplikační data, dokument HTTP, SMTP, FTP
L6 Prezentační data SSL, XML
L5 Relační (session) data SSL, RPC
L4 Transportní segment, datagram TCP, UDP, SCTP
L3 Síťová datagram, packet IPv4, IPv6, IPX
L2 Linková frame Ethernet, PPP
L1 Fyzická symbol, bit Ethernet, WiFi

Smysl modelu je především terminologický, umožňuje tak mít společnou abstrakci pro chápání jednotlivých stavebních prvků sítí.

Alternativně k ISO/OSI modelu se používá TCP/IP model, který se skládá ze čtyř vrstev, které lze namapovat na ISO/OSI následovně:

ISO/OSI vrstva ISO/OSI název TCP/IP vrstva TCP/IP název
L7 Aplikační 4 Aplikační
L6 Prezentační ^ ^
L5 Relační (session) ^ ^
L4 Transportní 3 Transportní
L3 Síťová 2 Síťová
L2 Linková 1 Síťové rozhraní
L1 Fyzická ^ ^