Přenos dat

Packety

Když mluvíme o přenosu dat přes počítačovou síť, myslí se tím zpravidla úkol přenést pole bytů nebo lépe oktetů (osmic bitů) z jednoho počítače na počítač druhý. Vyplatí se udělat předpoklady o datech a o postupu komunikace, které umožní úkol trochu zjednodušit. V první řadě tedy dat je konečně mnoho, i když mnohdy předem nevíme, kolik jich přesně bude. Dále jsou data k dispozici v minimálních kvantech - bitech nebo raději oktetech či v definovaných počtech (řádově desítkách či stovkách) oktetů.

Historicky se počítačové sítě vyčlenily od telefonních a dálnopisných sítí svou schopností přenášet packety - relativně krátké objemy dat, která se přenášejí v souvislých úsecích. Každý packet nese v hlavičce adresu cíle pro své doručení. Tím se liší přepínání packetů od spojování okruhů v telefonní síti, kde se sestaví spojení, které pak slouží jako jednosměrný a nebo obousměrný komunikační kanál bez nutnosti stále adresovat v každém kvantu dat příjemce.