#úplně_zdarma #bez_stahování #bez_instalace #bez_přihlašování

Digitální stopu můžete spustit na klasických počítačích, notebooku a většině tabletů. Není optimalizovaná pro mobilní telefony.
Preferovaným prohlížečem je Google Chrome, Mozilla někdy zlobí.
Pokud máte dotazy ohledně této vzdělávací aktivity, můžete nás kontaktovat na e-mail: d.kudrna@nukib.cz
Více informací pro lektory a rodiče naleznete níže.
On-line interaktivní vzdělávací aktivita pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ.


Tato vzdělávací aktivita se věnuje tématům digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany.
V rámci aktivity se žáci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která v ději vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka.
Svým vyprávěním žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vede žáky k zamyšlení se nad svým vlastním chováním na internetu.
Průchod příběhem také žákům umožní lépe vnímat dění ve svém okolí.
Kromě nastínění potenciálních rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací s akcentem na problematiku kyberšikany.
Digitální stopa může být realizována bez lektora (jako samostudium žáků) i s lektorem.

S lektorem však celý příběh získává významnou přidanou hodnotu.
Ať už jste učitel, lektor, metodik prevence nebo kdokoliv jiný, kdo pomáhá školám při osvětě v oblastech,
které se dotýkají bezpečnosti na internetu, tento on-line interaktivní příběh je zde právě pro Vás.
Digitální stopu můžete využívat libovolně - jedinou podmínkou je, aby byla poskytována zdarma.
Především pro téma kyberšikany může být využita jako jeden z nástrojů naplňování preventivního programu školy.

Vše Vám blíže příblíží tento dokument, pro samotnou realizaci si pak vystačíte s těmito podklady. Budeme rádi, pokud na závěr žáky požádáte o vyplnění tohoto hodnocení.

 Digi
tální stopu je možné využít i v mimoškolním prostředí.

Jste rodič, který vnímá rizika spojená s internetem pro své děti a mát
e zájem o jejich bezpečí?
Budeme rádi, pokud si naší aktivitou projdete spolu se svými dětmi ve svém volném čase.
Nemusíte se přitom bát, pokud do daných témat nemáte žádný hlubší vhled.
Celá aktivita je nastavena tak, aby byla dostatečně poučná i bez dohledu školeného lektora.
Zkuste si aktivitou společně projít a jen si o všem přirozeně povídat.
Je to žádoucí a r
ozhodně ne zbytečné. Budeme rádi, pokud se svými dětmi na závěr vyplníte toto stručné hodnocení.
 


Last modified: Friday, 6 March 2020, 11:17 AM