Základy DNS: All participants

Filters
Filters

Úvod do DNS

Autoritativní a rekurzivní DNS server

Typy záznamů v DNS