Základy DNS: All participants

Filters

Úvod do DNS

Autoritativní a rekurzivní DNS server

Typy záznamů v DNS