Základy DNS: Všichni účastníci

Filtry

Fórum Fórum Novinky

Úvod do DNS

Test Test Test - Úvod do DNS

Autoritativní a rekurzivní DNS server

Test Test Test - Autoritativní a rekurzivní DNS server

Typy záznamů v DNS

Test Test Test - Typy záznamů v DNS