2. Jazykové verze

Aplikace je kompletně namluvena ve třech jazykových mutací. V češtině, slovenštině a němčině. V aplikaci se dá plynule přecházet mezi jednotlivými jazyky.


Česká

Tato jazyková verze pochopitelně vznikla jako první a to z toho důvodu, že jsme chtěli vytvořit plně českou aplikaci, která bude uzpůsobena na specifika českého jazyka. Od počátku vývoje na ni s námi spolupracuje psycholožka PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. z FF UK, která je ředitelkou DYS-Centra Praha o.s. a specializuje se na specifické poruchy učení a Mgr. Cyril Brom, Ph.D. z MFF UK, který se zabývá tématy z oblastí umělé inteligence, kognitivního modelování, výpočetní etologie a vzdělávacích efektů výzkumných simulací.


Slovenská

Slovenská verze začala vznikat nedlouho po té české, zpočátku jako oddělená verze, poté byly obě verze sjednoceny do jedné. Slovenská Tablexia vznikla díky spolupráci s doc. PaedDr. Erikem Žovincem, PhD. z PF UKF v Nitre, který kromě jiného připravil texty do Encyklopedie, nesmyslná slovenská slova do hry Únos a také tuto verzi otestoval se slovenskými žáky.


Německá

Německá verze je tou nejmladší a vznikla v roce 2016 ve spolupráci s psycholožkou Dr. Hannelore Koch z Vídeňské univerzity a s tehdejší studentkou, dnes již také psycholožkou Mgr. Johannou Ginter. Pro německou verzi bylo opět potřeba přizpůsobit texty v Encyklopedii, vytvořit nesmyslná slova a také upravit pravidla pro hru Lupiči.