3. Hry

3.8. Místo činu

místo činu

Ve hře Místo činu, která trénuje sluchovou paměť, je zapotřebí zapamatovat si pohyb lupiče po místě činu podle slyšeného zvukového záznamu. Sluchová paměť je typem krátkodobé paměti, kterou potřebujeme například v případě, že nám někdo po telefonu diktuje nákupní seznam nebo svoje telefonní číslo. K zapamatování slyšeného nám mohou pomoci různé strategie. Jednou z nich je vizualizace, tedy představujeme si, co slyšíme, nebo si to jen symbolicky zobrazujeme ve fantazii, třeba za využití barev, tvarů apod.