2. Přenos profilu na nové zařízení, editace profilu