Anonymní prostředí

Pro mnohé útočníky je pocit určité anonymity spouštějícím faktorem. Falešný pocit bezpečí, pokud se schová za přezdívkou (nickem), předplacenou SMS kartu, e-mailový účet, mohou navíc v útočníkovi posílit odvahu k využití nových forem, metod a četnosti agrese. Odhalení útočníka je v dnešní době značně zjednodušeno, každý za sebou zanecháváme „virtuální stopy“, podmínkou odhalení je ale včasné řešení a dostatek důkazů, kterými mohou být zálohy komunikace.