Různorodost útoků

Útoky ve virtuálním prostředí nelze jednoduše předvídat. Na rozdíl od klasické šikany, kdy oběť tuší, že jde na místo, kde může být napadena (např. cestou ze školy, ve třídě), bývá útok proveden bez nejmenších příznaků v různorodém prostředí, čase a četnosti. Útočník se navíc může skrývat pod několika měnícími se identitami a v oběti mnohdy vzbuzuje dojem, že útočí skupina.