Kdo jsou lidé, kteří šikanují?

Na toto téma vznikly mnohé studie. Jedna z nich tvrdí, že útočníci byli v minulosti sami jejími oběťmi nebo přihlížejícími. Z odhalených případů českého prostředí můžeme tvrdit, že významná část trpěla pocitem méněcennosti, nepochopení ostatními nebo se od ostatních odlišovala.