Jiné chování ve virtualitě než v reálném světě

Útočníci až na výjimky používají k agresi fiktivní identity. Ve větší míře jsou tyto identity vytvořeny jednorázově k poškození jedné osoby. Po splnění cíle, odhalení nebo k útokům na více cílů si útočník zpravidla vytváří nové.

Ve virtuálním světě se lidé chovají méně opatrně a to nejen při komunikaci, ale také v tom, jaké informace o sobě veřejně uvádějí. Jejich chování je pod vlivem dojmu, že se jedná pouze o virtualitu a nemůže se nic stát, protože je menší šance na jejich odhalení. Navíc nemusí na rozdíl od běžného života vidět, jaký dopad může mít jejich jednání na oběti, a navíc si je mohou vybírat náhodně.