Povzbuzení publikem

Někteří útočníci jsou motivování tím, že se o jejich činu dozvídají jiní uživatelé a mohou je v jejich jednání podporovat. Jedná se například o nahrání zesměšňujícího videa na internet nebo příspěvky na různých službách. Motivace povzbuzujících nebo schvalujících reakcí, mohou zvýšit frekvenci tohoto jednání.