V dobrém úmyslu šikanován

Oběť kyberšikany nemusí být vybrána náhodně. Útočník si jí mnohdy vytipuje na základě jejího chování v prostředí internetu nebo jí může znát z reálného života. Obvykle jsou spouštěcím mechanismem jiné názory, chování, odmítnutí seznámení, ale také i zveřejnění nějakého obsahu. Setkáváme se velice často se situacemi, kdy „budoucí“ oběť zveřejní na internetu video (vlog, reportáž), které se svým obsahem stane úspěšně virálním (v tom negativním smyslu slova). Její autor se pak stává terčem posměšků, navíc s malou možností smazat rozšířené kopie videa.