Osnova témat

 • Síťování v Linuxu

  Kurz síťování v Linuxu je především praktickou zkušeností. Po nastavení virtuálního prostředí si můžete ve 4 kapitolách projít teoretické základy a následně, za pomoci praktických ukázek, i jednotlivé prvky síťového stacku a také firewall a NAT. Aby se zjednodušila příprava testovacího prostředí na cvičení, vyjdeme z LTS image distrubuce Ubuntu pro jeden z nejsnáze použitelných virtualizačních nástrojů - VirtualBox.
  • Příprava experimentálního prostředí

   Tato kapitola pojednává o nastavení experimentálního virtuálního stroje a nástrojích pro řešení problémů, které jsou užitečné nejen ve virtuálním labu, ale často i ve skutečných sítích.

   • Řešení problémů
   • Spuštění virtuálního stroje
   • Úvod do použitého virtuálního prostředí
   • Kontejnery
   • Základní nástroje v Linuxu
  • Packetový přenos, routing

   • Přenos dat
   • Počítačové sítě
   • Vrstevnatý model počítačové sítě
  • Vrstvy ISO/OSI a teorie síťování

   • L1 a L2 - Ethernet, WiFi a PPP
   • L3 - IPv4 a IPv6
   • ICMP
   • L4 - TCP, UDP a přehled dalších protokolů (IP v IP, GRE, OSPF, ...)
  • Nastavení síťového stacku v Linuxu

   • Loopback, localhost
   • Distribuční skripty, NetPlan, NetworkManager
   • Ethernet, IP adresy a statický routing
   • VLAN, dummy a bridge
   • Statický IP routing
  • Firewall a NAT

   • Filtrování packetů
   • Netfilter
   • Stavové sledování spojení (connection tracking)
   • NAT
   • Firewall
   • Cvičení