L1 a L2 - Ethernet, WiFi a PPP

O první a druhé vrstvě má smysl uvažovat společně. Z hlediska linuxového jádra je první a druhá síťová vrstva zpravidla skryta za ovladačem konkrétní síťové periferie - NIC (network interface card). Rozdělení je takové, že první vrstva je, až na naprosté výjimky, čistě hardwarová záležitost. Druhou vrstvou vede nepříliš zřetelná hranice mezi funkcemi, které jsou realizované v hardwaru, ve firmwaru nebo v ovladači periferie v jádře operačního systému.