L3 - IPv4 a IPv6

Jak už bylo vysvětleno v předchozí kapitole, protokoly třetí vrstvy zajišťují:

  • globální adresování
  • routing