Distribuční skripty, NetPlan, NetworkManager

Debian GNU/Linux

Debian Linux má sadu programů ifupdown. Prakticky to jsou programy ifup a ifdown. Tyto programy se málokdy spouští ručně - obvykle se o to postará při startu systemd. Nicméné ručně spustit jdou ifup <jméno rozhraní> nebo analogicky ifdown <jméno rozhraní>. Jak jména napovídají, ifup slouží k zapnutí a nakonfigurování síťového rozhraní a ifdown k dekonfiguraci a vypnutí.

Seznam síťových rozhraní a konstanty potřebné ke konfiguraci berou tyto programy ze souboru /etc/network/interfaces , případně z dalších souborů v adresáři /etc/network/interfaces.d/ (pokud soubor /etc/network/interfaces obsahuje příslušný řádek, kterým se načtou).

Příklad obsahu souboru /etc/network/interfaces vezmeme z našeho kontejneru c1 z kapitoly A.0:

root@c1:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

source /etc/network/interfaces.d/*

Příklad je samo-vysvětlující: Po startu se zkrátka správně nastaví loopback lo a pak se spustí DHCP klient na rozhraní eth. A opravdu:

root@c1:~# ps axf | grep dhcp
     72 ?        Ss     0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases eth0

Nicméně ifupdown umožňuje udělat poměrně složité konfigurace, nastavit různé částí síťového stacku nebo speciální rozhraní, jako například bridge. Umožňuje spouštět skripty před nebo po zapnutí každého rozhraní, konfigurovat směrovací tabulku atd.

Nebudeme však zabíhat do detailů - pokud jste uživatel Debianu a nebo vás to zajíma, není nic lepšího, než si přečíst primární dokumentaci.

Odkazy: