Distribuční skripty, NetPlan, NetworkManager

Ubuntu - NetPlan

Distribuce Ubuntu Server používá obdobný nástroj pro konfiguraci sítě - NetPlan. Ten je novější a k uchování konfigurace používá YAML sobory v adresáří /etc/netplan v našem případě to je:

root@osboxes:~# cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
  version: 2

Změny v konfiguraci můžeme pomocí NetPlanu promítnout do stavu TCP/IP stacku příkazem netplan apply. Ve skutečnosti NetPlan sám přímo neinteraguje se síťovým stackem, ale používá jeden ze dvou backendů - NetworkManager a nebo systemd-networkd.

Přestože systemd-networkd má ambice stát se univerzálním nástrojem pro nastavení sítě na serverech a embedded zařízeních s Linuxem, stojí za to aspoň odkázat na jeho dokumentaci. Zatím univerzálním nástrojem není, přestože je přítomen všude, kde je systemd, což je dnes už drtivá většina mainstreamových distribucí.

Odkazy: