Ethernet, IP adresy a statický routing

Už jsme řešili, jak se zobrazuje stav rozhraní, základní statistiky, adresy na rozhraní a jak se zobrazuje směrovací tabulka. Slouží k tomu utilita ip ze sady iproute2. Podíváme se tedy na nastavení našeho kontejneru. Budeme nyní předstírat, že virtuální ethernetový pár, v kontejneru je to eth0, je Ethernet. Dokud se nezačneme pídit po hardwaru pomocí utilit mii-tool a nebo ethtool, tak je iluze celkem dokonalá.

root@osboxes:/home/osboxes# lxc-attach c1

root@c1:/# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:73:04:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
root@c1:/# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:73:04:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.0.3.9/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic eth0
    valid_lft 3324sec preferred_lft 3324sec
  inet6 fe80::216:3eff:fe73:449/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@c1:/# ip route
default via 10.0.3.1 dev eth0 
10.0.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.3.9