Ethernet, IP adresy a statický routing

DHCP a SLAAC

Z předchozí kapitoly víme, že, protože to je Debian Linux, tak používá ifupdown a jeho nastavení bylo nejjednodušší možné - zkráta se spustí DHCP klient na rozhraní eth0. Dejme tomu, že budeme chtít rozhraní dekonfigurovat a vypnout DHCP klienta.

Mimochodem, fungování protokolu DHCP a SLAAC jsme v předchozí kapitole moc neprobírali. Není to ale žádná věda - DHCP je protokol nad UDP a používá pro prvotní dotaz - DHCP discovery broadcast a komunikuje z IPv4 adresy „0.0.0.0“, což je speciální adresa, která říká „nemám žádnou adresu“.

SLAAC je funkce protokolu ICMPv6 a využívá toho, že každý interface má od začátku link-local adresu odvozenou z L2 adresy (MAC adresy u Ethernetu). Routery pravidelně a také na vyžádání posílájí RA (Router Advertisement, čili hlášení routeru), ze kterého se dá odvodit globální unicast adresa pro klienta a také výchozí brána, kterou má klient používat.

Odkazy: