Ethernet, IP adresy a statický routing

Statistiky

Ještě jsme slíbili statistiky (to je hlavní stížnost začátečníků na iproute2, že zatímco ifconfig zobrazoval statistiky přenosu a chyb, u nástroje ip chybí:

root@c1:/# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  RX: bytes packets errors dropped overrun mcast  
  0     0    0    0    0    0    
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 
  0     0    0    0    0    0    
2: eth0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:73:04:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  RX: bytes packets errors dropped overrun mcast  
  707243   1450   0    0    0    0    
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 
  159581   1332   0    0    0    0